Jedním z bodů jednání bude Strategický plán rozvoje města. Tento více než stostránkový dokument je nyní k nahlédnutí na internetových stránkách města. Jsou v něm detailně rozpracovány priority města do následujících let, co se týká například oprav či investic.