Svůj hlas některému z kandidátů do zastupitelstev obcí a měst mohou letos poprvé vhodit nejen obyvatelé ČR a států Evropské unie s trvalým pobytem v ČR, ale nově i cizinci s přechodným pobytem na území České republiky.


Děje se tak na základě rozhodnutí Státní volební komise, která reagovala na rozsudek Krajského soudu v Brně. U něho se dožadoval Slovák Peter Nagy s přechodným pobytem v ČR zapsání do dodatku seznamu voličů a se svým požadavkem uspěl. Krajský soud jej poté nechal do dodatku seznamu doplnit a podobně by měly postupovat také na všech radnicích.


Podle zjištění Prachatického deníku by tedy v celém okrese Prachatice, pokud splní všechny podmínky, mohlo přijít k volbám více než sto cizinců s trvalým či přechodným pobytem v některé z obcí či měst Prachaticka. Mezi cizinci v tomto regionu pak dominují především Slováci, Němci či Rakušané. Jak ale upozornila Eva Kuttenbergová z odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice, možnost se nerovná automaticky tomu, že cizinec skutečně může volit do obecního zastupitelstva.


„Většina cizinců neví, že musejí splnit několik zásadních podmínek. První, což je stejné jako u občana ČR, je, že mu musí být alespoň v druhý den voleb osmnáct let. Za druhé se musí jednat o občana členského státu Evropské unie, musí mít na území ČR povolen trvalý, nebo nově i přechodný pobyt a hlavně, musí si včas zažádat na příslušné obci o zapsání do dodatku k seznamu voličů," zdůraznila Eva Kuttenbergová. Nejpozději může cizinec požádat o zápis do dodatku seznamu voličů 8. října do 16 hodin. Pak se seznamy uzavřou a doplnění nebude možné.


Ani s novou možností pro cizince ale na úřadech nepočítají, že by jim mohly chybět hlasovací lístky. Jak v Prachaticích, tak ani ve Vimperku, kde podle vedoucí odboru vnitřních věcí Veroniky Čermákové mají zapsány mezi voliči i cizince s trvalým pobytem, o další zásoby hlasovacích lístků nežádali. „Na seznamu voličů máme již od minulých voleb zapsánu jednu osobu z Polska a nově přibude jeden občan ze Slovenska. Dodatky do seznamu voličů v případě cizinců z členských států EU pořizuje každá obec samostatně," uvedla.


Podle informací z krajského úřadu by v rámci Vimperku mohlo podle nových podmínek volit až dvaadvacet cizinců. Například ve Strážném by mohlo přijít za týden k volbám sedm Němců a jeden Rakušan. „Do této chvíle žádný z cizinců o zapsání do dodatku seznamu voličů ve Strážném nepožádal," potvrdil včera Prachatickému deníku starosta městyse Jiří Vacek.


Při informacích zaslaných na obce vycházel Krajský úřad Jihočeského kraje z počtů v cizineckém informačním systému, tudíž zaslané počty zahrnují vedle občanů států EU také občany ze států Evropského hospodářského prostoru, tedy Islandu, Norska a Lichtenštejnska, a také Švýcarska. Cizinci z těchto států ovšem nemohou v komunálních volbách v ČR hlasovat.


Povolený přechodný pobyt na území města Prachatice mají dva Bulhaři, šest Němců, tři Rakušané, třicet tři Slováci a jeden Slovinec. „Kompletně za celý okres Prachatice je to potom 165 cizinců s povoleným přechodným pobytem na území okresu," doplnila Eva Kuttenbergová. Přestože jen v Prachaticích by tedy podle nových podmínek mohlo přijít příští týden k volbám dalších 45 cizinců s povoleným přechodným pobytem, dodatek k seznamu stálých voličů v Prachaticích zahrnuje v tuto chvíli pouze tři cizince, a to Angličana a dvě Slovenky. Cizinců, kteří dlouhodobě bydlí a pracují v Prachaticích je ale zřejmě mnohem víc. „Mohl by to být problém, protože pokud si ostatní nepožádají o zapsání do dodatku seznamu voličů, komise jim neumožní odvolit," upozornila.