O peníze jde vždy na prvním místě, a když se jedná o prodej městského majetku, tím spíš. Ne vždy ale musí jít jen o peníze na ruku.


Před měsícem rozhodli vimperští zastupitelé dvanácti hlasy, že ze tří zájemců o jeden z městských pozemků vyberou jako nejvhodnějšího uchazeče vimperskou společnost VaVi. A to i přesto, že její cenová nabídka byla nejnižší. Po více než hodinové diskusi se zastupitelé rozhodli pro místní firmu, protože podle jejich názoru předložila nejkvalitnější podnikatelský záměr s přidanou hodnotou ve formě nových pracovních míst a vytvoření prostoru pro učňovské vzdělávání a doplnění praktických dovedností pro uchazeče o zaměstnání v oboru švadlena. Navíc jako jediní zájemci se zástupci firmy dostavili přímo na jednání zastupitelů, aby svůj záměr vysvětlili a odpověděli na dotazy zastupitelů.

Pozemek městaNa základě žádosti společnosti VaVi byl zveřejněn záměr na prodej pozemku o výměře 3964 metrů čtverečních. Znaleckým posudkem byla stanovena cena v místě a čase obvyklá 270 korun za metr čtvereční.

 Právě zhruba půlmilionový rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou odstartoval diskusi, zda je cena pro prodej určující, nakolik jsou si dva nejzajímavější podnikatelské záměry podobné, kdo vlastně za tím kterým záměrem stojí, i zda by nebylo lepší prodej odložit. Jediné, na čem se zastupitelé ještě před hlasováním shodli zcela jasně, že by nechtěli schválením jedné či druhé nabídky přijít o neuspokojeného žadatele a že by mělo vedení města vést další jednání s nabídkou jiných pozemků pro uspokojení požadavků neúspěšného žadatele. „Ať už odhlasujeme jakoukoliv nabídku, chtěl bych požádat zastupitele a užší vedení města, když vidíme, že je zájem z obou stran o podnikání, aby se s neúspěšným žadatelem vedlo další jednání a nenechali si možnost nových pracovních míst z Vimperku utéct," vyzval vedení města zastupitel Lukáš Sýs. Obdobně se vyjádřil i Petr Bednarčík: „Navrhoval bych se zamyslet, zda není možné uspokojit oba zájemce, protože oba předložené návrhy jsou nějakým způsobem prorůstové a uspokojující naše potřeby, aby tu mohly sousedit a podnikat." A zájem udržet ve městě oba zájemce vyjádřil i Zdeněk Kutil: „Skutečně bychom neměli ztratit, nebo nechci říct naštvat ani jednoho z těchto podnikatelů. Oba dva uvítat s otevřenou náručí pro rozvoj města Vimperku v souladu s našimi všemi programovými prohlášeními."


Tím ovšem všeobecná shoda končí. V přestřelce názorů byly jednotícím prvkem pouze cena a předložené záměry. Věcná rovina je ale zřejmá. I když měli všichni zájemci o pozemek naprosto rovnocennou možnost nejen zaslat s nabídkou podrobný podnikatelský záměr, ale především jej prezentovat i na samém jednání zastupitelstva, využili toho jen zástupci firmy VaVi. I proto se většina zastupitelů shodla dát jejich nabídce, byť cenově nejméně výhodné, přednost před oběma dalšími s tím, že odkládat prodej, aby Hana Herdenová, která se z jednání omluvila, mohla detailněji popsat svůj záměr, nemá smysl. „Paní Herdenová sice nabízí o půl milionu víc, ale sama, i když tady nemůže být, píše, že její plány jsou zatím ve stádiu představ, takže sama neví, co by s tím dělala. Existuje jeden důležitý moment, na který bychom měli brát zřetel. Sice bychom dostali teoreticky o půl milionu víc, ale zase vůbec nevíme, co by se tam dělo a za jak dlouho, to je další věc. Paní Herdenová se mohla vyjádřit alespoň stručně zhruba, co by tam mohla dělat, a sama napsala, že ještě neví. I to je jeden z poměrně dost výrazných momentů," vyjádřila se zastupitelka Šárka Janásková.

Nabídky a záměry:
Na zveřejněný záměr prodeje pozemku reagovali tři zájemci.

1. VaVi s.r.o. nabídla 273,1 koruny za m2, tedy 1 082 568,4 Kč. Z detailně popsaného záměru vyplývá, že pozemek chce využít pro výstavbu nové výrobní haly, skladovacích, administrativních, učebních, ubytovacích, prodejních a reprezentativních prostor. Proces výstavby probíhal ve třech fázích, termín dokončení všech tří fází nejpozději v roce 2020.

2. Hana Herdenová nabídla 400 korun za m2, tedy 1,5856 milionu korun. Záměr je budovat stavbu administrativních, skladovacích a výrobních prostor pro podnikání. Konkrétní projekt včetně termínu zahájení a dokončení nebyl předložen.

3. Bohumila Landová nabídla 300 korun za m2, tedy 1,1892 milionu korun. Záměr koupit pozemek za účelem dalšího prodeje.


A obdobný názor měl i zastupitel Tomáš Koška. „Nemyslím si, že když paní Herdenová napsala, že neví, co tam bude dělat, že si to bude muset rozmyslet, že to příští zastupitelstvo už vědět bude. Jen se tu bude něco odkládat a Vávrovi od jejich projektu oddalovat. Určitě je možné nabídnout paní Herdenové další pozemky, které město má, dá se s ní určitě dál jednat," navrhl.


Podle předsedy kontrolního výboru a zastupitele Zdeňka Kutila jsou ale oba podnikatelské záměry, jak společnosti VaVi, tak ten, který s nabídkou zaslala Hana Herdenová, naprosto shodné. „Já čtu podnikatelský záměr v nabídce, a to je jediný relevantní dokument. Jako předseda kontrolního výboru říkám, nic jiného nemůžeme brát v potaz, a zde je napsáno, že pozemek hodlá paní Herdenová využít ke stavbě administrativní, skladovací a případně výrobní prostory pro podnikání, což je úplně stejné ve shodě s tím, co předložila firma VaVi," argumentoval Zdeněk Kutil s tím, že před vlastním jednáním Herdenovi oslovil.


Podle jeho slov plánují Herdenovi ve Vimperku na pozemku investici řádově v rozmezí tří let. „Já konkrétní podnikatelský záměr znám, ale nicméně je to ve stádiu příprav a nechtěli ho sdělovat, ani zatím zveřejňovat. Ale je v souladu s územním plánem, a to by nám jako zastupitelům mělo stačit," řekl.


Ať už jsou předložené nabídky jakékoliv, rozhodující slovo má vždy zastupitelstvo. Na to upozornil v diskusi i vimperský podnikatel Milan Straka. „Nesouhlasím s předsedou kontrolního výboru panem Kutilem, že jediným relevantním podkladem, nebo rozhodujícím, je to, co bylo uvedeno v obálkách, protože vlastní rozhodování probíhá zde. A je naprosto logické a oprávněné, když se přihlédne i k tomu, co zde probíhalo. Společnost VaVi zde představila naprosto konkrétní projekt," reagoval Milan Straka.


Zřejmě jediný, kdo před hlasováním měl k dispozici podrobnější informace k záměru Hany Herdenové, byl zastupitel Zdeněk Kutil. Nad jeho aktivitou směrem k nabídce Hany Herdenové se pozastavila Věra Vávrová mladší. „Myslím si, že je velmi zajímavé, že někdo přinese záměr paní Herdenové, a ten někdo je předseda kontrolního výboru, aniž by paní Herdenová kontaktovala zastupitelstvo, které by podle zákona kontaktovat měla. Pane Kutile, vy říkáte, že máte konkrétní záměr na stole, nebo že jste s ním chtěl někoho obeznamovat. Ale jaká je vaše pozice, aby vy jste tady za ni ten záměr prezentoval. Protože to prostě vypadá, že se stavíte za něčí záměr, aniž byste k tomu měl určení, ať už od toho podnikatelského subjektu, který by měl tedy vysvětlit, jakým způsobem vás k tomu pověřil a proč vás tím pověřil. A jestli to děláte prostě ze známosti, tak je to trochu zvláštní, to by tady mohli kamarádi chodit a říkat za kamarády, co si myslí. A jako z pozice předsedy kontrolního výboru si myslím, že to není úplně šťastné, tento váš postup," ohradila se zástupkyně společnosti VaVi.


Zastupitelé se slibovaných podrobností, které by je mohly přesvědčit, že mají dát přece jen přednost cenově výhodnější nabídce, se nakonec od Zdeňka Kutila nedočkali. Místo toho po několika minutách slyšeli, jak svá předchozí slova popřel právě v reakci na Věru Vávrovou. „Ale já jsem prostě zjišťoval informace, abyste tady měli odprezentováni, kolegové, co o tom a jaký záměr, a oni řekli, že nechtějí teď prozrazovat své podnikatelské záměry, a to ctím. Ty neznám, ty jsem neřekl, že je znám, nechtějí je prostě prezentovat," reagoval Zdeněk Kutil.


Zastupitelé nakonec schválili prodej pozemku společnosti VaVi s tím, že do kupní smlouvy budou zakomponovány jasně stanovené podmínky ve vztahu k termínům, povinnosti vybudovat přístupovou komunikaci, celému záměru, a to včetně sankcí za nedodržení. Kupní smlouvu budou schvalovat dnes. jednání zastupitelů začíná v 15.30 hodin v sále městského kulturního střediska.