V současné době má obec včetně přilehlých osad Kosmo, Vojslavice, Škarez a Nedvídkov necelé čtyři stovky obyvatel.

Mají tam školy, základní i mateřskou, poštu, kulturní dům s restaurací, řadu privátů pro ubytování či prodejnu smíšeného zboží, stavebního a zdravotnického materiálu. Šumavské Hoštice jsou poměrně mladou obcí. Věkový průměr je 38,5 let. „Snažíme se o to, aby v obci mladí lidé zůstávali a neměli potřebu se stěhovat někam jinam. V současné době jsme dokončili přípravy třech parcel pro výstavbu rodinných domů. V tomto trendu rozhodně chceme pokračovat i nadále,“ potvrdil starosta obce Petr Fleischmann.

V obci má sídlo několik podnikatelů. „Ze služeb je to například truhlářství, kovářství a podkovářství, malířství či zednictví,“ upřesnil.

Záměry obce

Plány Šumavskohoštických se v současné době soustředí především na opravy komunikací či výstavbu druhé čistírny odpadních vod. „To jsou asi dvě nejhlavnější akce. Chceme opravit konkrétně silnice ze Šumavských Hoštic směr Škarez a z Hoštic na Nedvídkov. Celkově se jedná o zhruba tříkilometrový úsek. Co se týká čistírny, měla by fungovat pro západní část obce, kde je potřeba,“ popsal hlavní plány obce starosta.

Převážná část obyvatel obce dojíždí za prací jinam, a to hlavně Vimperka. „Co se týká pracovních příležitostí v naší obci, tak je nabízí hlavně místní základní škola, pila v obci , nedaleká pila v Buku. Z naší obce je podle mého názoru velice dobré autobusové spojení, proto řada lidí odjíždí za prací jinam. Bohužel musím říci, že pracovních příležitostí v obci neustále ubývá,“ přiznal Fleischmann.

Šumavskohoštičtí se mohou pochlubit také víceúčelovým sportovním areálem. „Jsme na něj náležitě pyšní. Poskytuje zázemí nejenom fotbalistům, ale i široké veřejnosti a hlavně dětem. Občané mohou také navštěvovat tělocvičnu v místní škole. Navíc pro děti připravujeme i další zajímavé akce. Je to například Den dětí, lampiónový průvod nebo drakiáda. Jejich přípravy zajišťují maminky, učitelky z mateřinky ale i další obyvatelky obce. Stejně tak i vítáme občánky či pořádáme setkání seniorů. V obci je také každoročně pořádán maškarní průvod,“ vyjmenoval část akcí starosta.

Krásná příroda

Ani turisté nepřijdou v obci zkrátka. V blízkosti obce nachází hora Boubín, Mařský vrch či památná Machova lípa. „Přímo v obci určitě stojí za zmínku kostel sv. Filipa Jakuba nebo kapličky v Kosmu a Vojslovicích,“ dodal Petr Fleischmann. Obec se může pochlubit také fotbalovým klubem, spolkem myslivců, včelařů či kvalitním sborem dobrovolných hasičů.

Proč jsou Hoštice "Šumavské"

Obec může být podle jednoho z výkladů pojmenovaná Hoštice podle slov pohoštění nebo hoštění. První část názvu obce zase zdůrazňuje její polohu, tedy v krásné přírodě šumavského podhůří.

Výraz „Šumavské“ se k názvu připojil ještě za monarchie. K rozlišení od nepříliš vzdálených Hoštic u Volyně byla uváděna příslušnost k vimperskému panství, později byly také používány názvy Huštice či Hušice.