Nejinak tomu bylo i při projednávání žádosti společnosti BH-Nemocnice Vimperk o poskytnutí příspěvku města na provoz chirurgické ambulance na letošní rok. Podobně, jako tomu bylo při projednávání téhož požadavku v září, opět byli hlavními aktéry diskuse zastupitel Pavel Dvořák a místostarostka a členka dozorčí rady BH-Nemocnice Vimperk Jaroslava Martanová.

Ostrou výměnu názorů nevyvolala sama podstata projednávaného bodu, tedy podpora zdravotnické služby pro pacienty v nemocnici v podobě chirurgické ambulance, ale jednání v nemocnici, které následovalo druhý den po jednání vimperských zastupitelů. Pavlem Dvořákem, podle jeho slov na pondělním jednání zastupitelů, otřáslo zjištění, že byl u personálu nemocnice označen za toho, kdo navrhl odložit projednání příspěvku pro chirurgickou ambulanci. „Na jednání se zaměstnanci nemocnice jsem se velmi podivil, a nelíbilo se mi, že druhý den po jednání zastupitelstva, se tam na mne obořili někteří zaměstnanci s tím, že to nechceme, že jsme to neschválili, dokonce že jsem navrhoval proti. Musím říct, že jsem byl v šoku, když jsem se na to ptal dotyčné osoby, která je v dozorčí radě za zaměstnance. Byl jsem z toho vyřízený, jak může někdo tak lhát druhý den, že na zastupitelstvu jsme tady něco odhlasovali a dokonce jmenovat mne, že já jsem byl proti. Když jsem vznesl dotaz, jakým způsobem se tam tato informace dostala, tak bylo mi sděleno, že tady mají své lidi na zastupitelstvu," neskrýval Pavel Dvořák své neadresné rozhořčení, které zjevně mířilo přes jednací sál k místostarostce.

Ta  vzápětí kontrovala připomenutím diskuse ze zářijového projednávání příspěvku pro chirurgickou ambulanci. „Po otázkách směřujících k dění v nemocnici jsi řekl, že nemáš morální ani fyzickou sílu, abys pro návrh tohoto usnesení zvedl ruku, což představovalo přidělení čtyř set tisíc pro chirurgickou ambulanci. Odsouhlasili jsme platné usnesení, které je a já ho respektovala. Já jsem z posledního jednání pochopila, že pokud bude známo, jakým způsobem nemocnice hospodaří, tak není problém, abychom ji podpořili a přispěli na provoz chirurgické ambulance. Druhý den po jednání zastupitelstva v září mne oslovila hlavní sestra a ptala se mne, jak dopadlo jednání na zastupitelstvu ohledně příspěvku na chirurgickou ambulanci. Sdělila jsem jí, že příspěvek schválen nebyl, že tu byla k tomu diskuse a že jsi vznesl námitky vůči chodu nemocnice, že bys chtěl, aby byl ozřejmen způsob, jakým to funguje, a proto to bylo odloženo," připomněla Jaroslava Martanová.

Podle Pavla Dvořáka ale odložení nenavrhl v září on. „Ten návrh dal kolega Hlava, ne já. Jestli je to dezinterpretace, nebo si to vykládáš jinak, prosím, já tyto věci nepředkládal, to byl kolega Hlava, který to odložil. Já odmítám, že jsem byl proti a odmítám takovou interpretaci," hájil se zastupitel Dvořák.

Místostarostka jen dodala, že za svými slovy stojí. „A pokud všichni chtějí, ať si poslechnou zvukový záznam ze zářijového jednání," uzavřela.

A to měl možná Pavel Dvořák udělat jako první. Bez ohledu na důvody, které jej vedly k ostré reakci na osočení, že to byl právě on, kdo v září navrhl příspěvek pro chirurgickou ambulanci neprojednávat, byla jeho pondělní obhajoba nepravdivá.

Jen pro pořádek. Pavel Dvořák v září upozornil na změny, které se udály v nemocnici kolem provozu laboratoře a požadoval vysvětlení na nejbližším jednání zastupitelstva. Nejasnosti v chodu nemocnice pak byly důvodem, proč 16. září odmítl zvednout ruku pro příspěvek na chirurgickou ambulanci. „Proto, abych dneska pro čtyři sta tisíc, které tady jsou, do doby, než se toto všechno rozkryje, než se všechny tyto věci ozřejmí, ruku prostě nezvednu, nemám morální sílu, fyzickou sílu zvednout pro to ruku. Já nezvednu ruku pro jakýkoliv příspěvek, než se toto vyřeší," prohlásil tehdy v diskusi Pavel Dvořák.

A pravdu tak úplně neměl ani v tom, že odložení navrhl Stanislav Hlava. Po té, kdy místostarostka navrhla jako první usnesení poskytnout nemocnici příspěvek, navrhla zastupitelka Věra Vávrová rozdělit příspěvek na dvě části s tím, že druhou část nemocnice obdrží, až vysvětlí požadované otázky.

„Dávám návrh na usnesení, že zastupitelstvo města rozhodlo odložit projednávání tohoto bodu," navrhl Pavel Dvořák usnesení těsně před Stanislavem Hlavou. Ten sice s návrhem Pavla Dvořáka souhlasil a doplnil jej o požadavek, aby byl v listopadu  jednání zastupitelů přítomen i ředitel BH-Nemocnice Vimperk Petr David, nicméně z redakčního záznamu z projednávání tohoto bodu je jednoznačné, že šestnáct ze sedmnácti zastupitelů včetně Pavla Dvořáka zvedlo ruku pro návrh prostého odložení bodu na listopad, tedy pro návrh Pavla Dvořáka. A to přesto, že v zápisu je pod návrhem uveden Stanislav Hlava.