Proto také město počítá s celkovou rekonstrukcí areálu a tedy hlavně výměnou sedadel v hledišti při zmenšení počtu míst na asi 300 – 350. Zvý-
šením komfortu při vytvoření plochy mezi pódiem a hledištěm pro tančící návštěvníky, zastřešením části hlediště, novou promítací plochou s mož-
ností zakrytí při akcích, kdy by její bílá barva rušila. Vytvořením pódia pro vystupující s jeho demontovatelným zastřešením navazujícím na překrytí promítací plochy, šatnu pro vystupující v blízkosti pódia, přístřešky pro manipulaci s materiálem při jeho navážení a odvozu. Rekonstrukcí objektu zázemí obsahujícího šatnu, sklad materiálu a techniky a garáž vozidla Kulturních informačních služeb. Kioskem s občerstvením, bezbariérovým WC pro
návštěvníky, promítací kabinou s potřebnou digitální technikou, novými povrchy v rámci areálu i náhradu drátěného oplocení části areálu. 

Nedávno proto navštívila pracovní skupina, zabývající se záměrem, v čele se starostou Martinem Malým a jeho zástupcem Janem Klimešem a radním Václavem Kunešem, město Klatovy, které letní kino rekonstruovalo v letošním roce. S projektem „Zatraktivnění letního kina v Klatovech na kulturní Centrum" je seznámil klatovský starosta Rudolf Salvetr. Tamní stavební realizace vyšla na 12 milionů 620 tisíc korun. Část zaplatila dotace.
Promítací technika kina vyšla na další čtyři miliony. Klatovské letní kino má 400 míst. V Prachaticích bude nyní následovat posouzení stávajícího objektu našeho letního kina za účelem stanovení rozsahu potřebných zásahů, na základě čehož bude směřováno k výběru zpracovatele projektové dokumentace.