„V současné době se seznamujeme s provozem nemocnic ve Vimperku i Volyni, abychom zjistili jejich potřeby a podle toho připravili integraci do sítě našich zařízení,“ uvedla Barbora Vaculíková. Už letos chce Penta Hospitals začít s menšími investicemi. V prvním pololetí půjde zhruba 7,5 milionu korun do oblasti IT, nezbytných menších oprav budov a nákupu medicínské techniky. „Postupně pak budeme vyhodnocovat situaci a od toho se bude odvíjet dalších postup včetně investiční strategie. Více jasno budeme mít už v druhé polovině letošního roku,“ doplnila Barbora Vaculíková.

Generální ředitelka skupiny Penta Hospitals zároveň potvrdila, že prioritu má v současné době především personální a ekonomická stabilita obou nemocnic. „Nechystáme žádné revoluce. Rozsah poskytované péče v obou nemocnicích zůstane stejný a budeme hledat i možnosti jejich dalšího rozšíření, především v oblasti pobytových sociálních služeb a následné lůžkové péče,“ shrnula Barbora Vaculíková.

Doplnila, že zástupci Penta Hospitals se starosty Vimperka i Volyně jednali také o potřebě investic do budov i vybavení obou nemocnic. „Je ale potřeba říci, že nemáme žádný kouzelný proutek, kterým by se všechno dalo vyřešit hned. V první řadě se teď zaměříme na personální posílení některých oddělení, to považuji za velmi důležité. Ale třeba na přípravu rozvojových projektů budeme potřebovat nějaký čas i pomoc zaměstnanců nemocnic,“ podotkla Barbora Vaculíková.

Jedním z témat na radnici ve Vimperku byly právě probíhající investice města do požární bezpečnosti v budově nemocnice, nebo potřeby Vimperku z hlediska zajištění zdravotní péče a sociálních služeb. „Vstup silné zdravotnické skupiny do naší nemocnice vnímáme jako příležitost ke zvýšení kvality i dostupnosti péče pro obyvatele Vimperku a okolí. Otevřeli jsme tak například otázku možnosti vzniku denního stacionáře pro seniory s různými formami demence, nebo o možném rozšíření provozu rehabilitace. Velmi bychom uvítali i zahájení diskuze k řešení zubního lékaře“ uvedla k jednání starostka města Jaroslava Martanová.

V informativním duchu se odehrávala také schůzka na radnici ve Volyni. I zde hrály prim především investice do historické budovy nemocnice a její budoucnost. „V nejbližší době by se měly otevírat nové dotační tituly, které je možné využít jak na rekonstrukci stávajících zdravotnických zařízení, tak na jejich případné rozšíření. Město je otevřeno spolupráci v této oblasti, protože ji vnímáme nejen jako šanci na zlepšení komfortu zdravotní péče pro občany nejen z Volyně, ale další případný rozvoj či rozšíření nemocnice je i šancí na vytvoření nových pracovních míst,“ řekl starosta města Martin Červený, který v průběhu jednání otevřel i možnost vybudovat v delším horizontu novou budovu v sousedství nedávno otevřeného komunitního domu pro seniory. Ta by mohla vyřešit rozvoj volyňské rehabilitace, která má je u pacientů velmi oblíbená, ale kapacitně se nachází na hranici svých možností.

Vedle návštěvy radnic ve Vimperku a Volyni byla součástí návštěvy generální ředitelky Penta Hospitals Barbory Vaculíkové v regionu také prohlídka samotných nemocnic, kde jednala s jejich vedením, prohlédla si jednotlivá pracoviště a krátce se setkala i s částí zaměstnanců.

Zdroj: Penta Hospitals

Společnost Penta Hospitals je součástí skupiny Penta, do níž patří i vydavatelství VLM, které je vydavatelem Deníku.