„Čekárna dostane novou fasádu, střechu ale i například lavičku. Máme zde problém s vlhkostí a právě ten chceme definitivně vyřešit. Celkové náklady odhadujeme na částku osmdesát tisíc korun, které bude obec hradit plně z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta obce František Linha.