Obrazy, kresby, básně, fotografie i komiks. Vše s inspirací zdejší krásné krajiny, přírody i dějin. Zastávkový magazín poprvé otevřela Jiřina Honesová a Herbert Hones k tomu zahrál na křídlovku staré šumavské písničky. Z básníků zde publikovali Jiří Staněk, Jiří Smrž a Ondřej Fibich. Poetické obrazy dodali Petr Štěpán a Jana Halbhuberová. Fotografie poskytli Zdeněk Lacina, Ivana Řandová a Václav Fiala. Pověst o hoře Antýglu nakreslila v podobě komiksu Marianna Stránská. Nechybí povídání o místních stromech od Martina Patřičného. Zastávkový magazín bude k dispozici kolemjdoucím až do léta 2019.

Ivana Řandová