Starostka města Martina Pospíšilová v týdnu potvrdila, že se zde dokončují poslední práce. „Nic by tak nemělo bránit tomu, abychom na konci září Křížovou cestu slavnostně zpřístupnili, věřím, že se to podaří,“ sdělila volarská starostka. V dalších letech budou Volarští s opravami pokračovat i na dalších místech cesty.