Podle ředitele Územního pracoviště Finančního úřadu v Prachaticích Jiřího Troupa totiž v celé České republice rozšířily finanční úřady pokladní hodiny pro veřejnost, a to od 20. do 31. května. Přestože o změně pokladních hodin byla veřejnost informována prostřednictvím médií, na webových stránkách je uvedena stále klasická doba. „Ne každý si mohl uveřejněné změny všimnout, nicméně platí, že pokladny finančních úřadů jsou do 31. května otevřeny každý všední den od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin," ujistil Jiří Troup.


Co je na složence?
Finanční správa každoročně jako nadstandardní službu rozesílá složenky k placení daně z nemovitostí s cílem informovat poplatníky této daně o blížícím se konci lhůty pro placení daně z nemovitostí a s cílem poskytnout poplatníkům informace, které jsou jinak z části zjistitelné pouze na místně příslušném finančním úřadě (jeho územním pracovišti). Mezi tyto informace patří především vyměřená výše daně z nemovitostí na rok 2013, ale také splatnost daně, zákonné termíny úhrady případných zákonných splátek daně, adresa a název územního pracoviště, kde je umístěn spis poplatníka daně z nemovitostí a číslo bankovního účtu pro placení daně z nemovitostí. Nic nebrání tomu, aby si poplatník informace o výši své daně z nemovitostí na daný kalendářní rok ověřil ze svého spisu k dani z nemovitostí osobně kdykoliv v průběhu února až května na finančním úřadě nebo zaplatil daň ve výši vypočtené v podaném daňovém přiznání.


Právě rozšířených pokladních hodin si zřejmě nevšimli ještě všichni poplatníci. Svědčila o tom i fronta, která byla na prachatickém pracovišti Finančního úřadu tuto středu. Podle Jiřího Troupa se o něco delší čekání u pokladny nedá vyloučit ani v následujících dnech. Důvodem je fakt, že složenky na platbu daně z nemovitosti jsou zasílány poplatníkům podle ročníků narození. Některý den tak může přijít složenka většímu počtu poplatníků. A rozesílání podle data narození je i vysvětlením, proč například váš dříve narozený soused už složenku obdržel a k někomu se dostane až dnes. Takových případů už ale podle odhadů Jiřího Troupa mnoho nezbývá. Navíc pátek 24. května je poslední termín, kdy by měly složenky dorazit.


Proč soused už složenku dostal a já ne?
Složenky jsou rozesílány každoročně ve stejném harmonogramu, letos pouze s tou změnou, že rozesílání složenek není organizováno po regionech, ale jsou doručovány průřezově poplatníkům daně z nemovitostí v celé republice. Z tohoto důvodu existuje množství poplatníků daně z nemovitostí, kteří dostali složenky „neobvykle brzy" a také množství poplatníků, kteří byli zvyklí složenky naopak dostávat dříve. O nejzazším termínu pro doručení složenek však Finanční správa ČR informovala veřejnost na svých webových stránkách již před měsícem a tento je dodržen.
Čekání ve frontě se složenkou v ruce si lze ušetřit bezhotovostní platbou převodem z účtu, což řeší v současnosti většina poplatníků. „Stále ale zůstávají ti, kteří z různých důvodů raději zaplatí daň z nemovitosti na pokladně finančního úřadu. Ať už je to proto, že chtějí ušetřit poplatek za provedenou platbu, nebo internetové bankovnictví nemají. Což se týká především starších lidí," uvedl ředitel Územního pracoviště FÚ v Prachaticích.
A právě starší lidé se nyní pozastavují nad tím, že dostali domů složenku, i když daň z nemovitosti zaplatili, jak jsou zvyklí, přímo na pokladně s několikaměsíčním předstihem. Jak je uvedeno i v přílohové části složenky, v takovém případě už daň z nemovitosti platit nemusejí.


K posledním poplatníkům by měly složenky dorazit nejpozději dnes, tedy v pátek 24. května. Na zaplacení daně pak zbývá přesně týden. Pokud vám přesto složenka do schránky nedorazila, mohlo se tak stát zejména v případě, pokud jste místně příslušnému finančnímu úřadu neohlásili změnu bydliště, změnu jména nebo existují jiné důvody, pro které pošta vrátí složenku jako nedoručitelnou.


Nejčastější aktuální dotaz ohledně daně z nemovitosti:
Z jakého důvodu mi byla doručena složenka, i když jsem provedl úhradu již počátkem roku?
Od 1. 1. 2013 správu daně vykonává 14 finančních úřadů se sídly v krajských městech a v Praze prostřednictvím svých územních pracovišť. Vzhledem k těmto rozsáhlými změnám bylo nutné, mnohem více než v předchozích zdaňovacích obdobích, aby byli poplatníci informováni o své daňové povinnosti, která je nově vyměřována za všechny nemovitosti v kraji, neboť spis poplatníka je uložen za všechny nemovitosti v kraji u jednoho územního pracoviště finančního úřadu. Sloučení spisů poplatníka do jednoho místa se provedlo z moci úřední a v souvislosti se změnami vyplývajícími z výše uvedeného zákona nebyl poplatník zatěžován žádnými povinnostmi. Jediným možným řešením jak informovat poplatníky o těchto změnách a především o územním pracovišti finančního úřadu, kde má poplatník uložen spis, bylo rozeslání poštovních složenek všem poplatníkům, i těm kteří již daň zaplatili. Na oddělitelné části složenky je uvedena informace: „Pokud jste daň na rok 2013 již uhradili, zkontrolujte správnost uhrazené částky, případný rozdíl doplaťte do termínu splatnosti daně."