Zatímco počátkem měsíce ovlivňovaly zastupitele při jejich rozhodování spíše emoce ve smyslu, že by byla ostuda mít zavřené koupaliště a zčásti obviňování, kdo za současný stav může, na konci měsíce by měli zastupitelé uvažovat více v realističtější rovině.


Například účet, který uhradila městská společnost STARZ za vodu, která protekla v loňském roce bazény a rozvody v letním koupališti, činil zhruba 400 tisíc korun. To při objemu všech tří bazénů necelých 1200 metrů krychlových a částce přibližně 37 korun za kubík vody znamená, že za celou loňskou sezonu proteklo do kanálů téměř desetinásobné množství objemu bazénů. Ty jsou přitom napouštěny pitnou vodou z vodovodního řadu.


To však nikdo zatím nebral v potaz při rozhodování, zda se v letošní sezoně letní koupaliště otevře, nebo ne. Navíc zastupitelé, kteří před nedávnem pověřili radu města výběrem dodavatele filtrace a zavázali ji předložením kalkulace nákladů pro letošní rok, v případě otevření koupaliště počítali jen s odhadovanými náklady na výměnu filtrační jednotky, nové čerpadlo a nezbytné drobné opravy s tím související, tedy s částkou 1,2 milionu korun.


S většími investicemi do oprav především rozvodů vody se v tuto chvíli nepočítá. A to přesto, že jak vedoucí odboru investic a údržby MěÚ Vimperk Michal Janče, tak Václav Vokatý, ředitel městské společnosti STARZ, pod níž provoz letního koupaliště spadá, se shodují, že únik vody ze systému jde z valné většiny za starými rozvody a jen dílem se na něm podílejí drobné vady na bazénových vanách. To potvrdil i starosta Bohumil Petrášek. „Před začátkem každé sezony se na bazénových vanách provádějí drobné opravy. Ale faktem je, že na rozvodech se opravy neprovádí, protože bychom museli rozkopat bazény. Rozvody jsou totiž vedeny pod dny bazénů,“ zdůraznil Petrášek.


Skutečnost, že po instalaci nového čerpadla mohou vlivem většího tlaku ve starých rozvodech ztráty vody ještě narůst, nemusí podle starosty vůbec nastat. „Čerpadlo by nemělo být silnější. Navíc je možné tlak v potrubí regulovat,“ podotkl. Otevřít letní koupaliště i za těchto podmínek také v letošním roce je podle místostarostky Jaroslavy Martanové věcí rozhodnutí většiny zastupitelů. „V tuto chvíli převažuje názor, že chceme dát lidem ve Vimperku možnost mít k dispozici letní koupaliště i za tu cenu, že nás otevření bude stát určité finanční prostředky. Pokud je tam vložíme, chceme je využít i v budoucnu. Kdyby nebyly problémy s čerpadlem a filtrací, nejspíše bychom se snažili provozovat bazén ve stejném režimu, jako doposud,“ dodala Martanová. Totéž by platilo i v případě žádosti o výjimku Krajské hygienické stanice. „Není tak docela pravda, co zaznělo na zastupitelstvu, že nám v září skončila platnost výjimky. Ta byla zatím vždy platná pouze na každou letní sezonu a pravidelně se o ni žádalo možná sedm osm let,“ podotkla Martanová.


Zastupitelé by se koncem měsíce měli k osudu letního areálu a především k jeho budoucímu využití znovu vrátit. Do té doby by měli mít k dispozici i technickou zprávu, zda i přes plánovaná opatření bude vůbec možné letní koupaliště provozovat. Ačkoliv se většinou hlasů k jeho otevření v letošním roce zastupitelé kloní, jak již zaznělo, nikdo nedokáže odhadnout, jak se po drobných opravách původní rozvody zachovají. Může totiž nastat situace, kdy se staré potrubí poškodí natolik, že nebude možné letní koupaliště provozovat třeba i po čtrnácti dnech od jeho otevření. Pak budou muset zastupitelé rozhodnout, co dál.


Skutečnost, že se řešením letního areálu důsledně nezabývala vedení vimperské radnice řadu let, se tak může tomu současnému vymstít v tom, že letní areál bude muset zavřít tak jako tak a rozhodovat se bude pod značným tlakem. Předejít takovému stavu ale není podle Bohumila Petráška jednoduché. „Razantnější řešení, tedy oprava rozvodů pod bazény, by znamenalo mít projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení, vypsat výběrové řízení a především mít na to peníze. V tuto chvíli tedy řešíme, zda otevřeme letní koupaliště s minimální investicí a s rizikem, že to může někde popraskat a koupaliště pak budeme muset zavřít,“ argumentuje starosta.


Jediné, co v tuto chvíli vedení města má skutečně v ruce, je původní projekt na areál vodních sportů, s nímž se Vimperk neúspěšně ucházel o dotaci z evropských fondů. Ten ovšem nepočítal s využitím venkovních bazénů a plochu, kde dnes tyto bazény jsou, plánoval využít jen jako prostor pro slunění s možností vstupu do vnitřního bazénu. Náklady na tento projekt přesahovaly 120 milionů korun. A levně by město nevyšla ani prostá výměna současných bazénových van. Podle starosty Petráška by jen vložení nerezových van do současných venkovních bazénů vyšlo řádově na dvacet milionů korun. Jestliže by se vedení města rozhodlo modernizovat současné letní koupaliště touto cestou, rozhodně by to nebylo do začátku letošní sezony, nebo by to znamenalo obětovat ji celou na úkor stavby nových bazénů. Prozatímní rozhodnutí zastupitelů je tedy risknout letošní sezonu. „Buď to popraská a pak letní koupaliště zavřeme, nebo při nás bude Pán Bůh stát, nepopraská to a filtrační jednotku, kterou letos do areálu dáme, použijeme v dalších letech pro další rozvoj areálu,“ připustil starosta Petrášek.


To ovšem předpokládá, že zastupitelé ve svých úvahách přijmou možnost přepracování projektu areálu vodních sportů a bude-li to možné i posunutí krytého bazénu tak, aby na vzniklé volné ploše mohly být i venkovní bazény. Co v takovém případě bude s letním koupalištěm minimálně v příštím roce, se ale podle místostarostky Martanové nedá předjímat. „Zásadní bude rozhodnutí zastupitelů, co s celým areálem. Buď budeme chtít venkovní bazén a do budoucna se postaví i krytá hala, nebo se rozhodneme výhradně pro krytý areál bez venkovních bazénů, nebo zachováme výlučně letní koupaliště. Ale pustit se v tuto chvíli do rekonstrukce současných bazénů, budeme s náklady zhruba na polovině těch, které by nás stálo vybudování byť jen letního areálu ale mnohem kvalitnějšího,“ shrnula Martanová možnosti, o kterých budou muset vimperští zastupitelé rozhodnout. V případě zachování venkovních bazénů nelze opomenout ani nutnost předehřívat vodu v nich, ať již za pomoci solárních panelů, nebo tepelných čerpadel.