„Zápisy se konají od osmé ráno a ukončíme je úderem poledne,“ upřesnila ředitelka Mateřské školy Prachatice Marie Přibíková. Jednou z podmínek pro přijetí bylo i to, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, což musí rodiče doložit potvrzením od pediatra na evidenčním listu. Přihlásit je možné také dítě mladší tří let, ale to může být přijato pouze v případě, že není kapacita mateřské školy naplněna.