První zajímavý hrob se nachází přilepen ke zdi hned napravo u vchodu. Tedy zajímavý, co do osudu, jinak ho snadno přehlédnete. V knize Vladimíra Kováříka Literární toulky po Čechách z roku 1977 je uvedeno: „V roce 1906 dožil ve Vlachově Březí svůj život zapomenutý herec Karel Jindřich Polák, první Jeník z Prodané nevěsty.“

V roce 1968 totiž probíhaly ve Vlachovo Březí velkolepé oslavy století města, do nichž bylo zahrnuto i odhalení pomníku na hrobě Karla Jindřicha Poláka, prvního Jeníka z Prodané nevěsty. Desku navrhl a hrob upravil Miroslav Řehka, konzervátor státní památkové péče a odhalení desky za hojné účasti lidu provedl 21. 7. 1968 ředitel Muzea Bedřicha Smetany v Praze Dr. Míla Malý. Zazněla státní hymna a odpoledne v přírodním prostředí u sokolovny zahráli herci Jihočeského divadla Smetanovu operu. Jenže „První Jeník“ zde pochován není a nikdy nebyl.

Došlo totiž k záměně dvou osob. Zpěváka Jindřicha Poláka a činoherce Karla Poláka. Jindřich Polák byl lyrický tenor, první Jeník v Prodance, part však zpíval pouze sedmkrát. Často trpěl indispozicí a hlasovou chorobou a roku 1868 dostal výpověď. V Prozatímním divadle zpíval naposledy 29. února 1868. Odešel do ciziny, činil pokusy o návrat, ale kromě několika ojedinělých hostování se mu to již nepodařilo. Poslední zpráva uvádí, že hostoval v Prozatímním divadle v roce 1880, kdy byl členem Městského divadla v Augsburgu.

Český herec (od roku 1858 u Stavovského divadla, 1864 – 1878 v Prozatímním divadle) Karel Polák se narodil ve Starých Hradech u Libáně 6. 7. 1834 a zemřel 22. dubna 1906 ve Vlachově Březí. Po zjištění omylu byla původní deska nahrazena novou, kde již o „Jeníkovi“ není zmínka a ze jména zmizelo Jindřich.

Na Karla Poláka v knize Má pouť životem vzpomíná národní umělec Václav Vydra: „Karel Polák býval kdysi členem Prozatímního divadla, kde hrál velký obor. Byl prý výborný Franz Moor. Nedověděli jsme se nikdy, proč z Prahy odešel a jak přišel o podstatnou část svého nosu. Virtuózně jej denně nahrazoval na divadle tmelovou protézou. Když odešel z Prozatímního, nechal divadla a stal se vážným cukrovaru v Peruci. Nechal se zarůst velkým plnovousem. Když do Peruce zavítala divadelní společnost, dal se svést a hrál tam s ní. Hrával ve svém plnovousu třeba ševce Ivánka – mladíčka v Zakletém zámku. Plnovous nesundal, jen jej zasunul za límec košile … Neodolal pak už, dal se oholit, nechal vážného a odjel se společností zase k divadlu.“

Jaroslav Pulkrábek