Seminář, který připravila Správa Národního parku Šumava, byl zajímavý nejenom množstvím informací upravujících stavební vývoj nejstarší části hradu, ale i konkrétní představou, jak by se mohl Vimperk změnit v horizontu sedmi let.

Nové objevy

„Objevů je zde celá řada, více či méně překvapivých. Objevili jsme druhou hradní věž, která stála na nejvyšším místě hradu a na rozdíl od věže Vlčkovy nebyla obytná. Při rozměrech devět krát devět metrů mohla dosahovat výšky kolem 35 metrů tak, aby přehlédla celé okolí,“ představil jeden z objevů Tomáš Durdík z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Mezi další zajímavé nálezy patří gotické křídlo hradu, z něhož se zachoval zasypaný suterén či předměty každodenní potřeby.

„Našli jsme střepy z destilačního přístroje pocházejícího z 15. století. Zajímavé jistě je, že ze tří podobných nálezů jsou dva z Vimperka a dokazují, že místní si neodpírali žádné libůstky,“ komentoval velké množství střepů rozložených na stole provizorní pracovny profesor Durdík.
Pro přítomné zastupitele však byly mnohem zajímavější údaje, které nastínily, v jakém stavu je příprava projektu ekologického vzdělávacího centra a dalších aktivit s tím spojených.

Možná památka?

„Vedle zmíněného centra, které si vyžádá investice okolo osmi set milionů korun, máme podány další projekty na rozvoj dvaadvaceti obcí a jejich infrastruktury nacházejících se na území národního parku, které by v prvním kole mohly stát až miliardu korun,“ zahájil pohled do budoucnosti Bohumil Kubát, jenž má realizaci zastupitelům představených projektů na starosti.

Jak poznamenal, snaží se navíc zámek povýšit na národní kulturní památku, což by atraktivitu Vimperka opět zvýšilo.

Za sedm let

Pro přítomné však byla nejdůležitější informace, kdy se zámek představí v nové podobě a kdo to vše zaplatí.

„Tady jde o symboliku čísel. Hrad byl postaven někdy v roce 1260, v roce 1620 byl vypálen, a tak se logicky nabízí varianta, že novou podobu dostane roku 2016,“ prozradil plánovaný termín dokončení stavby kastelán vimperského zámku Antonín Dvořák s tím, že finance pocházejí z několika grantů a o konkrétních částkách se v současné době stále jedná.

Z prezentace jednoznačně vyplynulo, že Vimperk má šanci zcela zásadně změnit svoji podobu a atmosféru a navíc během nadcházejících let bude moci nabídnout množství pracovních příležitostí, a to jak při rekonstrukci a provozu zámku, tak ve službách s tím spojených.

Jak šel čas
přibližně 1260 – vznik hradu za účelem ochrany jedné z odboček „Zlaté stezky“; 1620 – po stavovském povstání je hrad poničen a prochází nákladnou opravou, 1560 – zahájena přestavba na renesanční zámek; 1719 – celé panství dědí Schwarzenbergové, kteří zámek vlastní až do roku 1948 – zámek převzal stát, je využíván Jihočeskými státními lesy, dochází k jeho devastaci; 1992 – areál získává Správa NP a CHKO Šumava; 1997 – archeologický průzkum a oprava střechy; 2006 – zámek, kde pouze malou část zabírá muzeum, je jinak zcela opuštěný a je nabídnut na prodej či k bezplatnému převodu na město Vimperk; 2008 – k prodeji nedošlo a jsou oprášeny plány na mezinárodní centrum

Jaroslav Pulkrábek