Ještě není jasné kdy, ale je jisté, že by vimperský zámek mělo spravovat ministerstvo kultury.


Po úterním setkání se zástupci šumavského regionu to Prachatickému deníku potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec. „Můj názor, a netajím se s ním, je, že jednoznačně kulturní památka typu zámek Vimperk by měla být vlastněna ministerstvem kultury," uvedl Richard Brabec. Správa NP a CHKO Šumava, která stále ještě národní kulturní památku spravuje, má podle názoru ministra úplně jiné starosti a investiční priority, než aby si držela a také financovala takové sídlo.

„I kdyby celá investice do opravy zámku byla stoprocentně hrazena z dotace, pak jen samotný provoz by byl velmi náročný. To je úkol pro někoho jiného, než pro Správu nebo ministerstvo životního prostředí. To je jasné a my se o to budeme všemi silami snažit," dodal Richard Brabec. Časový rámec převodu zámku na ministerstvo kultury sice odhadnout nedokáže, připustil ale, že o něm chce jednat s ministrem kultury na jednání vlády. „Určitě to poženeme tak rychle, jak jen to bude možné," dodal.


Na výsledek jednání obou ministrů budou netrpělivě čekat i zástupci města Vimperk. „Jen doufáme, že stále platí dohody o převodu zámku a že město bude moci i nadále využívat pro kulturní a společenské akce některé prostory zámku," uvedl starosta Vimperka Bohumil Petrášek, který má již v konceptu připravený dopis pro ministra kultury. V něm mimo jiného potvrzuje, že je město ochotno přispívat ročně na provoz muzea částkou 350 tisíc korun, pokud zámek převezme ministerstvo kultury a umožní jeho využívání městu.