I když podle posledních informací Vojtěcha Brože, kastelána zámku, se návštěvníci přeci jen alespoň v létě příštího roku do části zámku podívají. „Dolní zámek otevřeme pro návštěvníky mimo pondělí po celý červenec a srpen a také o zářijových víkendech. Během stavebních aktivit nebudou vůbec přístupná nádvoří zámku, takže na prohlídkovou trasu se naši návštěvníci dostanou v určené hodiny přímo z ulice,“ řekl.

I když kastelán vimperského zámku Vojtěch Brož připouští, že udržet při plánované rekonstrukci zámku alespoň provizorní provoz dolního zámku, bude náročné, jsou za tuto možnost rádi. „Nicméně je třeba upozornit, že nebude k dispozici v podstatě žádné zázemí, pokladna, suvenýry a podobně. Prohlídková trasa dolního zámku bude cílit na zahrady a jižní křídlo s nesmírně zajímavými sondami v místech velkého renesančního sálu a oproti letošnímu roku se v ní návštěvníci dozví mnohem více čerstvých informací z archeologického průzkumu,“ přiblížil kastelán.

V tuto chvíli pak zaměstnanci zámku už stěhují depozitáře a rozebírají muzejní expozice, aby vyklidili prostory pro stavbu. „Na jaře nás čeká předstihový archeologický průzkum na nádvořích a v přízemních místnostech Horního zámku a po archeolozích nastoupí samotná stavební firma a restaurátoři. Očekáváme, že by tomu mohlo být v létě příštího roku,“ poznamenal k termínům kastelán.

Archeologické průzkumy začnou v místech, kde se budou následně kopat na nádvoří sítě nebo kde se budou v přízemích měnit podlahy. „Harmonogram následných stavebních prací si teď budeme s projektantem upřesňovat,“ upřesnil Vojtěch Brož.

Aktuálně je vysoutěžené výběrové řízení na projektanta dokumentace pro provedení stavby, technický dozor a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Soutěž na stavební firmu nás čeká na jaře příštího roku,“ dodal kastelán.