Znak obce Zálezly na Prachaticku.Znak obce Zálezly na Prachaticku.Zdroj: Jan TejkalZnak tvoří stříbrno-zeleně polcený štít s kamennou patou přirozené barvy. Ve stříbrném poli vyrůstá černá medvědí tlapa s červenou zbrojí, zatímco zelené pole vyplňuje čtveřice stříbrných hvězd. „Čtveřice šestihrotých hvězd odkazuje na mešní kapli sv. Jana Nepomuckého. Atributem tohoto patrona je totiž pětice hvězd na jeho svatozáři. Ve znaku obce je počet hvězd snížen na čtyři, tedy počet místních částí, což jsou Bolíkovice, Kovanín, Setěchovice a Zálezly,“ popsal část díla Jan Tejkal s tím, že hvězdy jsou sestaveny do pomyslného kříže, který připomíná nejen kapli, ale také nejstarší zmínku o Setěchovicích v souvislosti s klášterem sv. Jiří na Pražském hradě.

Figura vzhůru obrácené černé medvědí tlapy s červenými drápy pochází z erbu rodu z Prostého, jehož jedna větev je Zálezská. Figura kamenné paty štítu pak symbolizuje jednu z evidovaných památek obce, opevněné sídliště a hradiště Věnec, jedno z největších pravěkých hradišť a pevností v jižních Čechách v období pozdní doby kamenné, doby halštatské a doby laténské, typické mohutnými terasovitými kamennými valy vlastního hradiště i jeho předhradí.

Horská chata a rozhledna na vrcholu Libína.
Prachatičtí chtějí na vrcholu Libína „chytit“ už příští letní sezonu

Starosta Zálezel Radek Kutheil je s jeho prací nad míru spokojen. Získat znak, které okolní obce už dávno mají, trvalo ani ne půl roku. „Pan Tejkal je odborník a zkušený heraldik. My jsme si mohli vybrat z osmi možností, které pro nás připravil,“ popsal zálezelský starosta s tím, že svůj názor mohl říct kdokoli z tří set padesáti právoplatných obyvatel obce Zálezly. „Měli jsme i veřejné projednávání a vyjádření dostali asi od padesátky lidí,“ připomněl Radek Kutheil a dodal, že kompletní vypracování i se žádostí ke schválení znaku do Parlamentu ČR vyšlo rozpočet obce na šestnáct tisíc korun.

Starosta zatím nemá udělení znaku obce oficiálně. Čeká na dopis ze sněmovny. Pak prý obec začne znak používat a zřejmě jako první se objeví na budově Obecního úřadu Zálezly. „Znak beru něco jako vizitku a bude také součástí veškerých oficiálních obecních dokumentů,“ dodal s tím, že v Zálezlech ještě zvažují vyrobení obecní vlajky.

Představit hotový znak obce také v Zálezlech plánují. Využijí k tomu zřejmě nějakou z tradičně pořádaných akcí. „Zatím není nic rozhodnuto,“ zakončil Radek Kutheil.

Zálezly: První zmínka je z roku 1370, v podobě přídomku Jana ze Zálezel. Od roku 1460 do konce 16. století je obec v držení rodu z Prostého. Pak je vyženil a poté hned prodal Vratislav z Mitrovic. Od něj Zálezly koupil známý cestovatel Jindřich Michal Hýzrle z Chodů. Další majitelé se pak do doby než se Zálezly staly samostatnou obcí střídali.

Nejznámějšího rodáka - Karla Šejnu, dirigenta České filharmonie, připomíná pamětní deska na domu čp. 24 v Zálezlech. Zdroj: zalezly.cz