Vrásky na čele tak vedením škol přidělávají spíše gymnázia, která stahují nejnadanější žáky.
„V příštím roce budeme otevírat dvě první třídy, které budou mít dohromady třicet sedm žáků. Počet všech žáků školy se tak o něco sníží, není to ale nijak dramatické. Odcházejí nám silné ročníky z devátých tříd, do prvních tříd přicházejí naopak ročníky nejslabší. Podle demografického průzkumu, a také podle toho, jak jsou zaplněné školky, by to v příštím roce mělo být už opět lepší,“ popisovala situaci ředitelka Základní školy Vodňanská Alena Nachlingerová.

Také v ostatních základních školách ve městě bude počet prňáčků, kteří usednou v pondělí do školních lavic, podobný. „Prvňáků budeme mít čtyřicet šest, jsme na tom ve městě nejlépe. Postupně začínají přicházet silnější ročníky,“ sdělila ředitelka Základní školy Zlatá Stezka Lenka Králová. Školy očekávají nárůst počtu žáků zejména v příštích letech. „Pro práci s dětmi je ideální menší počet žáků, kdy se mohou pedagogové věnovat každému maximálně. Z hlediska rozpočtu je ale lepší, když je dětí více,“ pokračovala Alena Nachlingerová.
Starosti tak mají na základních školách ve městě spíše s odlivem nadaných žáků do tříd osmiletých gymnázií. „Letos nám odešli znovu čtyři žáci. Je to škoda, protože jsou to právě ti, kteří k lepším výkonům motivují i ostatní žáky. Jsou to tahouni tříd, potom nám tady chybí,“ posteskla si ředitelka Základní školy v Národní ulici Hana Bolková. Tento trend zaznamenávají ve všech základních školách. „Je to rozhodnutí rodičů a my se s ním musíme vyrovnat. Musíme se ale snažit gymnáziím konkurovat, nabízet kvalitní výuku a zajímavé činnosti,“ vysvětlovala Lenka Králová.

Situace na Gymnáziu v Prachaticích je setrvalá. „Jsme stálá společnost a do primy se každoročně hlásí kolem pětačtyřiceti žáků. Z těch k nám nastoupí třicet,“ uzavřel ředitel Alexandr Zikmund.

Radek Štěpánek