„Zastupitelstvo schválilo přefinancování stavební úpravy místní základní školy. Jedná se o zateplení objektu a výměnu oken základní školy, a to za pomoci překlenovacího úvěru v maximální výši šestnáct milionů korun,“ sdělila starostka městyse Lhenice Marie Kabátová.