V rámci výuky pozvala škola osoby se zdravotním postižením do třídy. Paní učitelka Dana Vávrová zorganizovala setkání svých žáků, kteří látku integrace osob se zdravotním postižením mají v osnovách, přímo s osobami se zdravotním postižením. Vedle lektorky pozvání přijali Adam Pošta, student vysoké školy, vozíčkář a Marie Šímová, nevidomá telefonistka Městského úřadu v Prachaticích.

Při setkání se lektoři dotkli všech možností vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, jako je přístup k informacím, prostředí, doprava, vzdělání, zaměstnávání, volný čas a kultura, zdravotnictví, sociální služby a především zvyšování povědomí veřejnosti o osobách se zdravotním postižením.
Do programu byly zařazeny osobní příběhy účastníků besedy, ukázka psaní v Braillově písmu pro nevidomé, výstava fotografií osob se zdravotním postižením, nácvik pozdravu prstovou abecedou ve znakovém jazyku pro neslyšící, či hry pro lidi s autismem.

Cílem setkávání zdravých lidí a osob se zdravotním postižením je vždy působení na odstraňování lidských bariér. Realita všedního dne, která ukazuje, že čím dál tím větší část veřejnosti nevnímá právo lidí se zdravotním postižením podílet se aktivně na životě společnosti pouze jako výraz milosrdenství či lítosti nebo jako bezobsažný morální apel. Díky postupné sociální integraci a tím častějším osobním zkušenostem je stále více vnímán pozitivní význam a smysl vzájemného soužití lidí s postižením a bez něj.

Hanka Rabenhauptová