Vybavení pořídila škola za evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projekt podpořila Místní akční skupina (MAS) Šumavsko díky Strategii Živé a šťastné Šumavsko. "Celková výše příspěvku dosáhla více než 1,7 milionu korun," konstatovala ředitelka MAS Šumavsko Šárka Kůsová.

ZŠ Národní v Prachaticích je centrem kolegiální podpory pro výuku přírodovědných předmětů. V praxi to znamená, že učitelé fyziky, chemie a přírodopisu připravují pro své kolegy z blízkého i vzdálenějšího okolí workshopy, ve kterých prezentují, jak může být výuka pro žáky mnohdy nezáživných předmětů zábavná, kreativní a inspirativní.

"I tento projekt byl impulzem pro podání žádosti do programu IROP na dotaci pro vybudování badatelských učeben. Žádost byla úspěšná, a tak jsme mohli vybudovat dvě učebny. První, vnitřní, je vybavena tzv. badatelskými hnízdy, kde žáci za pomoci nejmodernější techniky provádějí vlastní bádání. Učí se výsledky vyhodnocovat, spolupracovat v týmu a pro práci využít nejmodernější IT technologii. Druhá učebna je venkovní, navazuje na Montessori třídu a je určená pro různé přírodovědné pokusy. V rámci projektu jsme navíc pořídili schodolez pro bezbariérový přístup a osázeli další část zahrady," popsala ředitelka školy Hana Bolková.

K prvním úkolům, které žáci prachatické ZŠ Národní v badatelských hnízdech plnili, patřilo měření tepové frekvence v klidu a při zátěži, měření pH kapalin nebo magnetických veličin. "Každá inovace učení je pro děti zábavná. Začátky jsou zvlášť atraktivní pro děti z prvního stupně. Ke kreativitě ve výuce přispívají sady kvalitních měřících přístrojů. Každý v badatelském týmu má nějaký úkol, žáci využívají velkou dotykovou obrazovku, úkoly vyhodnocují na interaktivní tabuli," uvedla učitelka chemie Marie Mrázová. "Aktuálně jsme do výuky zařadili zjišťování množství oxidu uhličitého při kvašení cukrů. Děti zkoumaly, v jakém prostředí rychle vykyne těsto. Praktické závěry můžou vyprávět doma, aby mamkám usnadnily vánoční pečení," uzavřela.

Václav Malina