„Změny se týkají jak Borových Lad, tak i přilehlé osady Nový Svět. Mezi hlavní body patří právě elektrifikace. Pokud si budou chtít občané postavit rodinný dům, potřebují se napojit na trafostanici,“ popisovala starostka obce Jana Hrazánková.
Podle jejích slov se celkové náklady na zpracování změn územního plánu vyšplhaly na částku padesát pět tisíc korun. Když vše půjde dobře, měl by být hotový na podzim.
„Některé plánované body jsme ale po úvaze z plánu vypustili. Jedná se například o obchvat obce. Ten nám již nepřipadá důležitý,“ vysvětlila Jana Hrazánková.

Další změny plánu, které Borovoladské čekají, zahrnují také plánovanou výstavbu místních komunikací. V neposlední řadě bude rovněž parcela číslo popisné sto šedesát v Borových Ladech v novém plánu určena k zástavbě pro výstavbu rodinného bydlení. „Chceme také pořídit kompletní územní plán. Změn je již pět a orientace začíná být poněkud komplikovaná,“ upřesňovala dále starostka.

I přesto, že obci jde především o zlepšení podmínek pro bydlení svých obyvatel, podle některých občanů se tak zbytečně ničí příroda. „Nikdo si zde nemůže postavit dům, pokud k tomu nedá souhlas Správa Národního parku Šumava. Právě ta by se měla starat o to, aby příroda byla poškozena jen minimálně. Pokud se výstavba týká trvalého bydlení, tak v tom problém nevidím. Přírodě podle mě nejvíce škodí výstavba penzionů a apartmánových bytů,“ dodala Jana Hrazánková.

„Je otázkou, zda budou změny skutečně pro obec přínosem. Čím více se bude stavět, tím méně přírody zůstane. Právě za přírodou sem jezdí řada turistů. Je třeba vše udělat s rozvahou,“ uvedla obyvatelka Nového Světa Jana Matějková.