Prachatická radnice uspořádala společně s Chytrou péčí Praha seminář, kde byla celá služba zájemcům představena. Došlo i k individuálním konzultacím.

V registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV je třicet šest poskytovatelů telefonické krizové pomoci a město si vybralo právě Chytrou péči Praha. Krizová linka Chytré péče poskytuje terénní službu pro cílovou skupinu: osoby s onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením osoby v krizi, senioři. Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let), oběti domácího násilí, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým.

Jedná se moderní asistenční službu pro rodiče a prarodiče, aby mohli zůstat co nejdéle aktivní, samostatní a v bezpečí. Rychlou pomoc budou mít stále na blízku 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Blíže u realizátora projektu: Hanka RH+ Rabenhauptová: seniorum@prachatice.cz, 724 188 864.

RH+