6. dubna to Deníku potvrdil v tiskové zprávě Martin Doležal. „Mělo se začít 1. dubna, jenže německý provozovatel bazénové a saunové části areálu, společnost G1 Beratungs und Einkaufsgesellschaft für Bader GmbH, si při podpisu smlouvy vyžádala provedení změn v realizační projektové dokumentaci,“ upřesnil Doležal. V současné době jsou proto změny zapracovávány do projektové dokumentace.

Nová žádost

Jenže zároveň Léčebné centrum ukončilo smlouvu, kterou v září loňského roku získalo sedmdesát milionů korun z Evropské unie.
Původní dotace je pozastavena a Léčebné centrum sv. Markéty žádá o dotaci novou v 5. výzvě regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad, tentokrát ve výši sto milionů korun.
„Zároveň je pozastaveno i čerpání třicetimilionové dotace z Krajského úřadu, která byla pro lázně přiznána ve chvíli, kdy získala evropské peníze. Krajské peníze budou opět uvolněny, pokud dotaci z páté výzvy získáme,“ odpověděl včera na dotaz Deníku Martin Doležal.
„Projekt Léčebného centra sv. Markéty v Prachaticích je financován ze tří zdrojů, veřejného, bankovních úvěrů a vlastních finančních prostředků investorů. Z toho důvodu i případný neúspěch při čerpání dalších veřejných podpor nebude mít zásadní vliv na realizaci celého projektu,“ říká Ladislav Marek, předseda představenstva akciové společnosti Léčebného centra sv. Markéty.

Možná v létě

Jasno bude až o letošních prázdninách, kdy se společnost dozví, zda s žádostí uspěla.
„V té chvíli také začneme se stavbou samotnou,“ doplnil Doležal s tím, že v současné době jsou ukončeny přípravné práce jako povolené kácení stromů a přeložení přípojek.
Léčebné centrum sv. Markéty a.s. chce zrealizovat znovuobnovení klimatických lázní v Prachaticích. Lázně v Prachaticích navazují na historickou tradici hydroterapie sahající až do poloviny 18. století. Společnost realizující projekt je vlastněna z 24,5 procenta městem Prachatice, zbývajících 75,5 procenta vlastní soukromí investoři.