Zastupitelé jednali o tom, že sníží cenu, kterou za budovu město požaduje.  Na zveřejněný záměr prodat kulturní dům za 4,7 milionu totiž do pondělí 11. listopadu nikdo nezareagoval.

V podstatě jediný, kdo se chtěl k tomuto bodu vyjádřit, byl zastupitel Jaroslav Pešek. Ten opakovaně nesouhlasí s tím, aby se město budovy zbavilo. „To, jak budova vypadá, je vina města," upozorňuje.

Podle starosty Oldřicha Petráška ale už v minulosti zastupitelstvo jasně řeklo, že investovat do kulturního domu město už nebude.
„A jiné využití pro něj jednak nyní nemáme a jednak nemáme ani peníze na to, abychom ho opravili. Navíc, máme k dispozici písemné vyjádření netolických spolků, které nemají zájem o to, abychom jim drželi kulturní dům jako sál za účelem pořádání akcí. Mají už svoje prostory," vysvětlil Oldřich Petrášek.

Podle něho je krok, kdy město budovu prodá, nejrozumnější. „Jednak tu nebudeme muset investovat, na což stejně nemáme. Navíc tu vznikne muzeum, které podpoří atraktivitu města," upozornil. Ten zároveň odmítá námitky Jaroslava Peška, který tvrdí, že se město nechovalo hospodárně.

„Kulturní dům jsme pronajímali. Ve chvíli, kdy nájemníci neplnili některý z bodů nájemních smluv, jsme s nimi právní vztah ukončili. V některých případech jsme se dokonce i soudili o to, aby nám doplatili nájemné. Pravda je prostě taková, že náklady na tento objekt jsou tak vysoké, že tu dlouho žádný nájemce nevydržel, nedokázal každý měsíc zaplatit nájemné. Navíc, většina z nich tu chtěla dělat jen diskotéky, s čímž zase nesouhlasili obyvatelé v okolí domu. V noci neměli klid, po diskotékách tu byl nepořádek, dokonce psali petici. Není to to, co bychom tu chtěli mít. A využití pro něj nyní opravdu nemáme. Nemáme v rozpočtu peníze na to, abychom mohli budovu zateplit a udělat další nutné opravy, aby byla použitelná," opakovaně vysvětlil starosta.