Jednou z nejdůležitějších investic, kterou město dlouhodobě plánuje a slibuje obyvatelům Vimperku, je rozsáhlá rekonstrukce ulice 1. máje. Začít by se s ní mělo v příštím roce.


V letošním roce nechalo město zadat územní studii, která má komplexně řešit veřejné prostranství jak ulice 1. máje, tak navazující ulice Pivovarská a přilehlých ulic od křižovatky Fišerka až po náměstíčko U Jelena. Jenomže územní studie dosud není hotova. Přesto starostka Jaroslava Martanová ujišťovala před nedávnem obyvatele města, že udělá vše, aby rekonstrukce v příštím roce začala. „Na územní studii se pracuje. Nebyl stanoven přesný termín, ale vždy je určitý počet dnů na dokončení každé části. Například devadesát dnů je na analytickou část, něco je na projednání a opět devadesát dnů na návrhovou část a další období na projednání," naznačila starostka alespoň rámcové termíny pro projednání a schválení územní studie.


Pro její výslednou podobu bude nutné i porovnání s již hotovou projektovou dokumentací, která byla zpracována před několika lety na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 1. máje. „Musíme si říct, jak je možné časovou osu co nejvíce zkrátit v případě stavebního povolení na povrchy, co to bude všechno obnášet z hlediska administrativy. Bude potřeba to konzultovat i s odborem dopravy, zda bude potřeba řešit nové stavební povolení, pokud se týká změn v dopravním řešení, nebo bude možné to řešit jen změnou stavby před dokončením. Proto nejsem schopna říct přesný termín. Na konci ledna bychom měli mít hotovu analytickou část," dodala starostka.


Sama připouští, že čas pro dokončení územní studie se prodlužuje. „Protahuje se to tím, že na radě jsme smlouvu na územní studii schvalovali na konci srpna, kdy se odeslala architektům, ti ale měli měsíc dovolenou," vysvětluje starostka. Nicméně o územní studii na ulici 1. máje a Pivovarskou se hovoří ve Vimperku podstatně déle než od srpna. „To je pravda, mluví se o ní od začátku roku, kdy začaly první konzultace a také dva až tři měsíce trvalo, než jsme se shodli na formulaci zadání a aby žádost o dotaci na projektovou dokumentaci splnila podmínky IROPu. Nejvíce jsme se v tomto směru dohadovali o tom, zda jsou naše zadávací kritéria pro výběrové řízení zakázky z jejich strany akceptovatelná. Vycházeli jsme z obdobné žádosti města Tábor, kterou centrum regionálního rozvoje je odsouhlasilo. Tábor nakonec do žádosti nešel, nicméně vycházeli jsme z jejich žádosti, a když jsme s tím přijeli, řekli nám, že je to špatně, takže následovaly další konzultace. Představovala jsem si zadání přece jen trochu jednodušší," konstatovala Jaroslava Martanová.


Studie bude stát zhruba sedm set tisíc korun včetně DPH. Žádost o dotaci si teď nechává město zpracovat a podat ji musí nejpozději do konce března. Podle slov starostky by to ale nemělo ohrozit zahájení samotné rekonstrukce, kterou na příští rok starostka lidem ve Vimperku slibovala. „To spolu nesouvisí. Na územní studii máme vyčleněné peníze, studii uděláme i bez ohledu na to, jestli dotaci dostaneme, nebo ne. Pokud ano, znamenalo by to plus sedm set tisíc korun, které by město ušetřilo na projektové dokumentace. Nicméně ostatní práce běží a dotace nemá vliv na zpracování projektové dokumentace a postupu dalších prací. Projektovou dokumentaci už máme na část ulice hotovu, týká se kanalizace a vody. Nicméně potřebujeme řešit i změnu povrchů a nevíme, co bude obnášet případná změna chodníků, vozovky, parkovacích míst a podobně," naznačila Jaroslava Martanová s tím, že vedení města chce mít na základě změny povrchů stavební povolení. „Jakmile ho budeme mít, necháme zpracovat prováděcí dokumentaci, protože to je dílo velkého rozsahu. Na základě toho budeme zakázku soutěžit tak, abychom měli začátek prací v září příštího roku s kompletním dokončením v srpnu 2018," doplnila.


Projekt na obnovu technické infrastruktury ulice 1. mají Vimperští již z roku 2013 a zahrnuje celou ulici od křižovatky Fišerka až po náměstíčko U Jelena. První část je od Fišerky k hotelu Zlatá hvězda, která je pro město prioritní, druhá k náměstíčku U Jelena.


Nutnost rekonstrukce ulice 1. máje zazněla i v souvislosti s představením studie na okružní křižovatku Fišerka, kterou by chtěl Jihočeský kraj investovat přibližně za dva roky. S tím souvisí, že město by mělo mít do té doby hotovu rekonstrukci 1. máje. „Právě proto bychom s rekonstrukcí ulice začali u Fišerky směrem k hotelu Zlatá hvězda s tím, že začneme tam, kde by se navazovalo s křižovatkou Fišerka. Jinak to není možné," upřesnila.
A jasno není zatím ani v přesných celkových nákladech. zatím poslední veřejně sdělená informace zazněla při představení studie okružní křižovatky Fišerka, kde v souvislosti s rekonstrukcí ulice 1. máje se hovořilo o odhadovaných nákladech kole padesáti milionů korun. „Přesné náklady teď neřekne nikdo, ale rámcově se dá hovořit o této částce s tím, že zahrnuje kompletně vše v celém rozsahu. Je potřeba rozklíčovat detailněji jednotlivé etapy, protože se rozcházejí i technické údaje k samotné kanalizaci. Navíc do záměru se zapojují i další požadavky, což platí například o nové připojení Základní školy TGM do ulice 1. máje. To současné, které slouží k zásobování školní kuchyně, není vyhovující. Navíc by se tím řešilo připojení školy do kanalizace i zvýšení bezpečnosti chodců a dětí, které rodiče vozí do školy," naznačila starostka.


najít v rozpočtu najedenou takové peníze nebude rozhodně snadné. I proto se dá předpokládat, že se rozdělí nejen stavební práce, ale i financování celé rekonstrukce. To uznává i Jaroslava Martanová. „V letošním roce chceme dát do rozpočtu významnější částku na příští rok, uvidíme, jak to vyjde, zbylou část nákladů bychom pak navrhovali do rozpočtu roku 2018. Hodně bude záležet na výsledku výběrového řízení, které určí výslednou cenu rekonstrukce. Nicméně výsledky soutěže na okružní křižovatku Lidl – Penny market naznačují, že by se mohlo podařit cenu snížit. Zatímco rozpočtovaná částka přesahovala padesát milionů korun, vysoutěžit se to podařilo za zhruba třicet pět milionů korun," konstatuje.


Vzhledem k tomu, že podstatná část rekonstrukce se týká rozvodů vody a kanalizace, mohlo by městu pomoci i nájemné z vodohospodářského majetku, a to jak řádné, tak i předplacené. „O podobném řešení jsme uvažovali už v případě rekonstrukce úpravny vody v Brlohu, kde jsme ale nakonec zvládli financovat práce z řádného nájemného. Ale skutečně jednou z alternativ financování je využít možnost předplaceného nájemného od ČEVAKu. Uvidíme ale na detailnějším propočtu, celkové roční nájemné činí něco málo přes dvanáct milionů korun včetně DPH, ale čisté pro město je to deset milionů korun," doplnila starostka.


Určitou úsporou může přinést také odpočet DPH na rekonstrukci vody a kanalizace. „Na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 1. máje bychom si skutečně mohli odečíst DPH a současně také na povrchy u výkopů nad sítěmi. Vzhledem k tomu, že kanalizace je poměrně hluboko, bude muset být i výkop širší," uzavřela starostka.