Co všechno znamenají tato fakta, se dozví chlapci a děvčata během besedy Energie – budoucnost lidstva. Ta proběhne v úterý 7. března na volarské základní škole v Nádražní ulici a povede ji Ing. Štěpán Zelman z jaderné elektrárny Temelín.

Během dvou vyučovacích hodin lektor představí jednotlivé energetické zdroje a technická řešení výroby elektrické energie. Bude se hovořit také o stále nevyřešené otázce skladování elektřiny. Součástí přednášek jsou také praktické ukázky: žáci si například změří radioaktivní záření ve svém okolí nebo si vyzkouší pokus s fotovoltaickým panelem.

Besedy jsou součástí osvětového programu, který běží na školách po celé České republice již sedmnáctým rokem a doposud se jich zúčastnilo více jak 214 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. Lektory přednášek jsou přední čeští odborníci na energetiku. Jedním z hlavních cílů těchto přednášek je kromě prohlubování znalostí z fyziky, také motivace dětí ke studiu na technicky zaměřených školách. Energetika se bez nové koncepce a mladých odborníků neobejde. Podle informace, zveřejněné Svazem průmyslu a dopravy ČR, chybí na českém pracovním trhu v technických profesích nejméně sto tisíc kvalifikovaných lidí.