Zapojeni jsme do projektu „Adopce na dálku“ a přišel čas pět odeslat finanční příspěvek na další školní rok.

Žáci se spolu s učiteli dohodli, že nejmenší částkou bude jedna odepřená svačina v bufetu, tedy patnáct korun. A tak se začaly scházet první peníze. Nikdo ze žáků neodporoval, dokonce mnozí dali i více.

Během sbírky si děti ve třídách povídaly o problémech vzdálené Afriky. Dozvěděly se mnoho zajímavých věcí o systému vzdělání v těchto oblastech, o školních uniformách, ale také o mezinárodní pomoci nejchudším oblastem. Pedagogové žáky učí zamýšlet se nad problémy, se kterými se mohou seznámit naštěstí jen v televizi nebo v tisku, nebýt sobec a nemyslet jen na sebe.

I když částka pět tisíc korun není až tak horentní, „našemu“ adoptovanému Patrikovi zajistí tolik potřebné učebnice a ostatní pomůcky, které by si jinak pořídit nemohl.

Protože bylo vybráno více peněz, rozdíl zašleme na podporu zdravotnictví v těchto oblastech, neboť i zdravotní péče je vedle negramotnosti velkým problémem.

Mgr. A. Smolíková, ZŠ Zlatá stezka