Této příležitosti využili žáci a jejich učitelé napříč oběma stupni, aby mohli na vlastní oči vidět (a díky „sibiřskému počasí“, sibérii, také na vlastní kůži zažít), v jakých podmínkách museli žít vojáci, kteří během 1. světové války hrdinně bojovali za naši samostatnost, a po jejím skončení (za ruské občanské války) za svůj návrat do nově vzniklého Československa. Expozice připomínala zejména ruské, ale i italské a francouzské legie.

Mladší děti i deváťáci tak v útrobách vlaku navštívili např. obytný vagón (tzv. těplušku), dílnu, prodejnu (kde si mohli nakoupit suvenýry), velitelský vůz či pojízdnou nemocnici. Právě lékařský vagón s ukázkou zdravotnických pomůcek a obrněný vůz s dělem a kulomety byly pro žáky největším zážitkem. Přidanou hodnotou a třešničkou na dortu byl poutavý výklad pánů legionářů v dobových uniformách, kteří věděli spoustu zajímavých informací, ochotně odpovídali na dotazy žáků a vytvořili pro děti neopakovatelný zážitek.

Celá akce byla vhodně zvolena i termínově vzhledem k připomínce Dnů válečných veteránů (ukončení 1. světové války dne 11. 11. 1918).
Závěrem nezbývá než poděkovat Československé obci legionářské a Nadačnímu fondu Legie 100 za to, že celý projekt legiovlaku pro veřejnost organizuje!

Pavel Študlar