Cyklus soutěží zahájila v lednu Matematická olympiáda kategorie 5. a 9. ročníků základních škol. Postupně se zúčastnili žáci a studenti z celého bývalého okresu Prachatice u soutěží v dějepise, anglickém a německém jazyce, chemii, basketbalu a dětské recitaci.

Porota pečlivě hodnotila všechny výkony soutěžících. Podle pravidel českého ministerstva školství nejúspěšnější řešitelé a vítězové jednotlivých soutěží postupují do krajských kol.

O termínech a výsledcích získají všichni zúčastnění podrobné informace na webových stránkách DDM Prachatice.

Milena Matějková