V prvních třídách se věnovali žáci tématům Na kole i pěšky bezpečně a Využití volného času.
Teoreticky i prakticky si pod vedením paní policistky Lenky Habáskové na dopravním hřišti vyzkoušeli roli chodce i cyklisty.
Při druhém tématu nás navštívil rodič pan Beran, který dětem přiblížil zajímavou formou les a lesní živočichy, ukázal jim, že toto prostředí dává možnost dětem i dospělým smysluplné využití volného času.

Ve druhých třídách se také zabývali dopravní výchovou, druhým tématem byla zdravá výživa a voda.
Během tohoto dne se podívali do obchodu zdravé výživy Meduňka a do čistírny odpadních vod.
Třetí ročník se zaměřil na Den Země a Hry našich předků. Žáci se pohybovali po škole a od dospělých zjišťovali odpovědi na otázky Jak si hráli naši předkové v dětství.

Čtvrté třídy se podívaly po Evropě a také probíraly Přírodní společenství les.
Pátá A třída zkoumala Stožeckou kapli a také Prahu, příběh naší republiky.
Pátá B se zaměřila na Prahu, Evropu, navštívila archiv i místní muzeum. V rámci projektu Tady jsme doma žáci shlédli výstavu Jihočeské baroko a Jakub Bursa.
Na druhém stupni projektové vyučování probíhalo tradičním systémem, kdy si žáci vybírali témata podle svého zájmu. Někteří vařili, jiní se zabývali 19. stoletím, tvořili z přírodních materiálů koláže a další.

Tyto dva dny splnily své cíle a ukázaly dětem různé možnosti přístupu k daným tématům. Dostaly tím náměty, jak se dále rozvíjet netradiční formou.

Alena Bísková