Od svého příjezdu bylo všech dvanáct členů informační a strážní služby Národního parku Šumava začleněno do jednotek integrovaného záchranného systému a pod zdravotnickou záchrannou službu Ústí nad Labem. „Pomáhali jsme převážně při opožděných evakuacích lidí, kteří zůstávali ve svých domovech, přestože už byly zatopené a zpočátku i se střežením zatopených míst, jednak z důvodu možných zdravotních komplikací osob, které v domech ještě zůstávaly, jednak jako ochrana proti možnému rabování opuštěných objektů," shrnul náměstek ředitele Správy Tomáš Fait, který byl přímo na místě a účastnil se i jednání krizového štábu.


Poslední tři dny byly posádky zařazeny do obce Křešice, kde vzniklo stanové městečko pro všechny dobrovolné složky v oblasti i pro dobrovolníky, kteří se sem sjíždějí pomáhat při odstraňování následků povodní.


Správa NP Šumava nenabídla ovšem jen lidi přímo v zaplavených oblastech Litoměřicka a humanitární pomoc v podobě čisticích prostředků, lopat a dalšího nutného vybavení pro odstraňování škod. „Nabídli jsme vedení obce Křešice, že umožníme dětem pobyt v našich střediscích pobytové ekologické výchovy, aby rodiče mohli v klidu pracovat na odstraňování škod v jejich domech," uvedl ředitel Správy Jiří Mánek.