Celkem 89 profesionálních záchranářů ze všech horských oblastí Česka ve dvou po sobě jdoucích bězích trénovalo především zdravotnické techniky či záchranu osob z rizikových míst. „Každý rok pro naše zaměstnance pořádá HS zimní a letní cvičení. V uplynulé části jsme se soustředili především na zdokonalení již osvojených technik pomoci zraněným a záchrany osob z míst, kde se jim může přihodit v letních měsících nehoda,“ uvedl k doškolení Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.

V záchranářské části cvičení trénovali členové HS například záchranu osob ze skalního terénu. „V podstatě všechny horské oblasti mají nějaké skalní lokality a ty jsou velice oblíbené jak pro horolezce, tak pro turisty. Problém bývá v tom, že nehoda se v nich obvykle stane v těžko přístupném terénu. Složitá může být jak cesta záchranářů ke zraněnému, tak následný transport pacienta k automobilu či vrtulníku,“ řekl k výcviku Josef Tischler, profesionální záchranář Horské služby Šumava.

Členové HS také cvičili záchranu uvízlých osob z lanové dráhy a vzhledem ke vzrůstající oblibě této atrakce i záchranu zraněných v lanovém parku. „Kromě toho proběhlo několik seminářů s různou tématikou. Ve zdravotnické části naši profesionálové také vyrazili do terénu a na několika stanovištích ošetřovali připravené figuranty. Mimo jiné je čekal úraz cyklisty, poraněná noha či resuscitace s pomocí tzv. laického defibrilátoru,“ doplnil Michal Janďura.

Horská služba