Jak uvedl ředil správy NP Šumava Pavel Hubený, zásady jsou rozsáhlým dokumentem, který zpřesňuje péči o přírodu ve všech čtyřech nových zónách národního parku. "Zabýváme se v nich také principy péče o klíčové druhy typické pro Šumavu. Popisujeme, jak budeme sledovat ukazatele kvality prostředí a přírodní procesy jako takové. Dále se zde zabýváme turismem, osvětou, podporou obyvatel a podobně,“ vysvětlil ředitel Pavel Hubený.

Pracovní návrh připravovala správa NP Šumava po celý loňský rok. Návrh byl probírán na pěti setkáních pracovní skupiny, která byla sestavena Radou NP Šumava. Po zapracování připomínek byl návrh zaslán ministerstvu životního prostředí k závěrečné revizi. Nyní má veřejnost možnost podávat připomínky.

Kůrovec i ekosystémy

„Od počátku byla na stole témata, která vyvolávala a stále vyvolávají diskuzi. Jedním z hlavních byl kůrovec a jeho existence v převážně smrkových lesích Šumavy. Při přípravě návrhu se otázka kácet nebo nekácet rozpadla na otázku, kde má ještě smysl kácet, jak intenzivně a v jakém okamžiku s těžbou skončit, aby nevznikly neúměrně velké holiny. Zásady by totiž měly definovat způsob naplňování dlouhodobého cíle ochrany národního parku, tedy zachování a obnovu přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů,“ přiblížil průběh tvorby náměstek ředitele správy NP Šumava Martin Starý.

Sníh na Velkém Javoru na Šumavě.
VIDEO: Na Šumavě napadl první sníh, vydatně pršelo nejvíce na Jindřichohradecku

Jak doplnil vedoucí odboru péče o lesní ekosystémy Jan Kozel, zásady zahrnují také v minulosti osvědčená opatření vedoucí ke zlepšení stavu ekosystému. "Jejich základním smyslem je postupně obnovit přirozené ekosystémy a aktivní péčí podpořit biodiverzitu,“ dodal Jan Kozel

Podněty budou vypořádány průběžně, a to až do konce roku 2020. "Finální návrh zásad, předložíme po vypořádání všech připomínek Radě Národního parku Šumava. Posledním krokem pak bude schválení ministerstvem životního prostředí,“ představil harmonogram ředitel Pavel Hubený.

Od úterý 22. září je možné se k návrhu Zásad péče o Národní park Šumava vyjádřit pomocí elektronické pošty nebo zasláním podnětu poštou na adresu Správy NP Šumava, a to po dobu 60 dnů, tedy do neděle 22. listopadu.