Město jej před časem kvůli zajištění bezpečnosti nechalo na své náklady zabezpečit zazděním přístupových otvorů, a to v celkové výši zhruba dvacet tisíc korun.
Zmíněnou částku nedávno německý vlastník objektu, který po prohlídce svého majetku s povděkem kvitoval přístup radnice, poukázal městu jako finanční dar. „Majitel byl skutečně zděšen, co se s jeho objektem dělo. Vyčíslené náklady městu uhradí,“ potvrdil starosta Pavel Dvořák.
Již na začátku jednání s vlastníkem bylo z jeho strany naznačeno, že by objekt, který zhruba v polovině devadesátých let začal stavět jako obchodní centrum, nejraději prodal. „Majitel se dostavil i s možným budoucím kupcem,“ dodal starosta s tím, že bližší podrobnosti o osobě případného kupce není možné v tuto chvíli sdělit. „Vše musí ještě současný vlastník projednat v představenstvu společnosti,“ uzavřel Dvořák.