„V minulých letech byly všechny černé skládky na území Vimperska zlikvidovány. Musím říci, že nově zavedený jednotný paušální systém se výrazně na tvorbě skládek projevil. Od té doby je jich rozhodně méně. V současné době se menší skládky objeví, ale ty tvoří lidé z jiných měst,“ sdělil starosta města Pavel Dvořák.
Od doby zavedení zmíněného systému ubývá černých skládek i ve Strunkovicích nad Blanicí.
„Skládek jsme měli v obci a jejím okolí poměrně hodně. Postupně je ale likvidujeme. Pokud skládku podchytíme hned v začátcích, potom vyjde její odstranění zhruba na tisíc korun,“ řekl starosta města Karel Matějka.
Místním nebezpečí nehrozí. V obci se totiž nachází místo, kam mohou místní občané svážet i nebezpečný odpad.
„O tomto místě lidé vědí a mohou sem zdarma odvézt škodlivý odpad. Jedná se například o barvy v plechovkách či jiný odpad, který by mohl být nebezpečný. Ten potom hromadně odvážíme,“ upřesnil starosta Matějka. Takzvané černé skládky se objevují i na Lhenicku.
Nejčastěji se však jedná o skládky na soukromých pozemcích, což je problém jejich majitelů, nikoli samotného městysu Lhenice.

Více v tištěném vydání v úterý 17. února 2009.