Na neděli totiž připadá slavnost Zjevení Páně, tedy lidově svátek Tří králů. Stejně tomu tak bylo i ve Volarech, kde se v sobotu a v neděli, vždy po mši svaté, vydaly do města dvě skupinky dětí složené vesměs z ministrantů zdejšího kostela.

Jak uvedl volarský pastorační asistent Karel Falář, koledníků by se hlásilo dost, chybí však dospělí průvodci. „Za ta léta již víme, kde jsme vítáni a kde nikoli, a tak je to radostná záležitost. Spousta lidí koledníkům navíc přidá i nějaký ten pamlsek. Jen ta zima," komentoval letošní koledování Karel Falář, s tím, že každá skupina byla se zlou vykázána jen jedinkrát.

V drtivé většině případů však volarští Tři krále netrpělivě vyhlíželi a dle hodnocení dětí byla nejhodnější paní v cukrárně. Na zimu a studený vítr pak rychle všech šest králů, včetně dvou průvodců zapomnělo při společném obědě.

Jaroslav Pulkrábek