Levnější jízdné v místní dopravě sice od prvního října budou někteří cestující ve Vimperku mít, ne však o tolik. A také seniory ve věku šedesát pět let a výš bezplatné jízdné bude přece jen nějakou investici stát.

Informace o tom, že senioři nad 65 let včetně, budou místní dopravou jezdit od prvního října zdarma stejně jako držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kterou sdělila při posledním jednání vimperských zastupitelů starostka Jaroslava Martanová, platí nadále, ale jedna změna tu přece jen je. „Senioři ve věku 65ti let a výš budou mít jízdné zdarma, musí si ale vyřídit vydání čipové karty. Poplatek za její vydání je jednorázový sto korun,“ upřesnila starostka s tím, že důvodem pro nutnost mít pro možnost bezplatné jízdy v místní přepravě čipovou kartu, vyplývá z požadavků na zjednodušení evidence počtu cestujících. „Ano je to jednorázová investice, ale čipová karta má životnost několik let,“ dodala. Pokud ji ovšem senior někam nezaloží či neztratí, v takovém případě si bude muset zažádat o vydání nové karty a zaplatit znovu příslušný poplatek.

Seniory, kteří chtějí uplatnit slevu na jízdném, tak čeká nejprve cesta na odbor vnitřních věcí v hlavní budově Městského úřadu Vimperk, kde vyplní a podá žádost o vydání seniorského průkazu, s ním pak bude muset dojít na autobusové nádraží ve Vimperku, kde si požádá o vydání čipové karty. Podle slov vedoucí odboru vnitřních věcí Jany Schererové ale musejí počítat s tím, že vydání obou dokladů chvíli potrvá. „Pro urychlení vydání průkazu seniora bude možné stáhnout si žádost z webových stránek města, vyplněnou ji zanést buď přímo na náš odbor, nebo ji nechat na podatelně. Potřebovat budou pouze jednu dokladovou fotografii. Pokud na žádost uvedou i svůj kontakt, předání průkazu zajistíme prostřednictvím našeho kurýra, aby sem nemuseli znovu,“ vysvětlila Jana Schererová. V případě vydání čipové karty na autobusovém nádraží budou muset senioři počítat i s možností, že jim bude vydána do tří pracovních dnů.

Bezplatné jízdné tak od prvního října zcela bez jakýchkoliv komplikací budou moci uplatnit zřejmě jen držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. K uplatnění nároku na bezplatné jízdné jim totiž bude stačit pouze předložení uvedených průkazů. Ostatní senioři a stejně tak školáci, se budou muset prokázat příslušným průkazem a čipovou kartou.

V samém začátku přitom město zvažovalo, že by seniorům stačilo k uplatnění nároku na bezplatnou jízdenku předložení speciální průkazky, kterou bude vydávat na základě vyplněné žádosti odbor vnitřních věcí Městského úřadu Vimperk. Druhá změna ve slevách z jízdného se dotkne školáků od šesti do patnácti let. V jejich případě novináře starostka minulý týden informovala, že tato skupina školáků bude mít slevu padesát procent. Ve skutečnosti ale za jednu jízdu zaplatí 3,75 koruny, takže sleva bude ve výši dvaceti pěti procent, tedy shodná se slevou, která se týká školáků od 15 do 26 let. „Ano, uvedli jsme, že děti od šesti do patnácti let budou mít slevu padesát procent. Dopravce měl ve smlouvě uvedeno jednorázové jízdné 2,5 koruny, ale následně dopravce upřesnil výši slevy, takže jednorázové jízdné bude zlevněno pro všechny žáky a studenty od šesti do dvaceti šesti let o dvacet pět procent. Žáci od šesti do patnácti tedy budou za jednorázové jízdné platit 3,75 koruny, starší studenti pak 7,5 koruny,“ upřesnila starostka.

Ceník jízdného v místní autobusové přepravě bude platný od 1. října do 31. prosince. Zda a v jaké výši budou slevy platit i od prvního ledna příštího roku, bude na zastupitelích ve Vimperku. „Budeme o tom jednat v souvislosti s projednáváním rozpočtu na příští rok. To by mělo být zhruba v polovině prosince, do té doby budeme mít vyhodnocení jízdného za říjen a listopad a uvidíme, nakolik se tato novinka ujme a nakolik bude také pro případný rozpočet náročná. Pokud by došlo k nějakým změnám, obyvatele o tom v dostatečném předstihu budeme informovat,“ ubezpečila starostka.