Může se vám stát, že opakovaným překračováním rychlosti si zaděláte na zvyšování fyzické kondice dlouhodobější chůzí.

Vedení Vimperka totiž projednává nabídku společnosti, která by ve městě instalovala měřící radary včetně záznamového zařízení a softwaru umožňujícího evidenci přestupku a zaslání nepříjemné zprávy, že za rychlost budete platit. Podle starosty Bohumila Petráška nabídla společnost městu pronájem měřicích radarů. „Město by je provozovalo a o vybrané pokuty bychom se se společností dělili v určitém poměru. Zatím máme v návrhu několik nejasností, takže jsme požádali zástupce společnosti o vyjasnění,“ uvedl Petrášek. Připustil současně i to, že nejvíce vedení města vadil poměr, kterým by se mezi město a společnost vlastnící měřicí radary dělily vybrané pokuty.

I když se zástupcům města nelíbí poměr rozdělení vybraných pokut, měřicí radary by podle slov místostarostky Jaroslavy Martanové mohly mít pozitivní dopad na bezpečnost. „Pokud by příjezdové komunikace byly permanentně osazeny takovým zařízením, mohlo by to znamenat zklidnění dopravy,“ upozornila. Přístroje nejenže pořídí fotografii měřeného vozidla, ale jsou podle starosty Petráška schopny pracovat i v nočním režimu.

Vimperští by v případě konečné dohody doplnili informativní ukazatel rychlosti vozidel, který je od konce loňského roku umístěn na vjezdu do města od Zdíkova. „Napájení je řešeno solárním článkem, protože jinak bychom složitě řešili napojení na vedení elektřiny. Původně vytipované místo bylo zase příliš blízko přechodu pro chodce u podchodu,“ dodal starosta Petrášek. Informativní ukazatel rychlosti upozorní řidiče na vyšší rychlost jízdy blikajícím číselným údajem, který trvale svítí ve chvíli, kdy řidič zpomalí na stanovenou rychlost jízdy. Město získalo tento radar bezplatně jako dar.

Jak pracuje stacionární radar?
Stacionární radar TraffiPhot III-SR využívá k měření rychlosti indukční smyčky. Z impulsů, které vyvolá přejíždějící vozidlo, zjistí jeho rychlost. Pokud řidič stanovený limit překročil, kamera ho vyfotí. Záznam o přestupku obsahuje fotografii s čitelnou registrační značkou a tváří řidiče, datum a čas i informace o dosažené rychlosti. Zdroj: Czech Radar a. s.