Právě tam totiž Občanské sdružení Stanislavy Chumanové nechá vybudovat relaxační a herní místo a zrekultivovat spodní přírodní sportovní hřiště. Ve středu se na místě samém uskutečnila další schůzka s obyvateli okolních domů se zástupci sdružení, vimperské radnice a odboru životního prostředí MěÚ Vimperk. Cílem setkání bylo informovat lidi z okolí, nakolik byly jejich předchozí připomínky zapracovány do původního návrhu vzešlého i z podnětů, které sdružení získalo od obyvatel na sídlišti.

Jak uvedl vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál, architekt v návrhu akceptoval veškeré připomínky i záměry ze strany města. „Zůstal jednoznačný záměr podpořený i obyvateli sídliště, který se týká parku a relaxačních ploch. Ty by měly mít i nadále především přírodní charakter bez výrazných stavebních prvků a stavebních úprav," ubezpečil přítomné Josef Kotál. Otevřená podle jeho slov zůstává dál otázka řešení spodního sportovního hřiště. To by si mělo z velké části zachovat přírodní charakter. „Po obvodu by mělo být doplněno asfaltovým oválem a menší plochou pro streetball.  Platí i to, že tu nechceme budovat velké hřiště pro fotbal, asfaltový ovál lemující vnitřní zatravněnou plochu by měl sloužit malým dětem k jízdě na kolech nebo odrážedlech, případně pro in-line bruslení," dodal Josef Kotál.

Pokud se týká vlastního parčíku nad hřištěm, ten má zabrat zhruba stejnou plochu. Vnitřní rozvržení ploch bude zahrnovat prostor pro hraní, odpočinek a v jednom místě veřejné ohniště vybavené dvěma rošty ke grilování. „Budoucí relaxační plocha by měla mít převážně přírodní travnatý povrch, budou zde tři zpevněné plochy. Prostředkem povede chodník, centrální odpočinková plocha doplněná o lavičky a sluneční hodiny bude řešena z velkých plochých kamenů prorostlých travou. Poslední písková plocha bude v okolí menšího ohniště s možností grilování. Ostatní plochy budou zatravněné," popsal Josef  Kotál.

Právě s ohništěm, které si lidé do návrhu prosadili, ale nesouhlasí až tak úplně všichni. Lépe řečeno, obávají se doprovodných jevů, jako je kouř, nepořádek a hluk. „Nerada bych byla špatným prorokem, ale abych to zkrátila, jsem proti tomu. Zaprvé tu bydlíme kousek pod tím, všichni máme tímhle směrem okna do ložnice. Myslí si, že tu bude rámus. Když se otočí vítr, budeme mít kouř v oknech a už vůbec si nemyslím, že to tu bude někdo po sobě uklízet. Budou se tu scházet všichni výrostci, kteří se doteď schází tamhle za křovím, kde po nich zůstává neskutečný nepořádek. Myslím si, že se přesunou sem. Nevím, kdo tu o to bude pečovat, aby tu nebyl nepořádek a po nocích řev," vyjádřila se jedna z obyvatelek sídliště z těsného sousedství plánovaného parku.

„Ohně se tu rozdělávají spíš v pátek a o víkendu. Nebezpečí, že by to tu bylo zamořené kouřem, podle mého nehrozí. Navíc to ohniště nebude zase až tak veliké. Co se týká pořádku, to záleží na nás všech. Když uvidíme, že tu někdo dělá nepořádek, zkrátka zavoláme městskou policii," oponoval jeden ze sousedů.

Podle předsedkyně sdružení Věry Vávrové návrh vyšel z připomínek a požadavků lidí. „Kdybychom brali pořád ohled na těch několik lumpů, to bychom nemohli dělat nikde nic. To samé bylo, když jsme dělali sportoviště dole u Volyňky. Dneska tam chodí cvičit i starší ženy a hodně si to chválí. A čím víc toho po městě bude, tím víc si lidi budou zvykat, že je to pro ně a taky se k tomu budou tak chovat," věří Věra Vávrová.
„Mně se ten návrh líbí moc. Něco podobného na sídlišti chybí. Je těžko říct, nakolik si pak lidi pořádek ohlídají a budou udržovat. Myslím si, že my, starší, si to uhlídáme, ale jestli sem budou chodit patnáctileté partičky, těžko říct," dodala Jaroslava Blažková.

S výstavbou parku a rekultivací hřiště se začne  nejbližších dnech. „Do konce března to tu všechno, nebo skoro všechno vyřežeme. Počítáme s další dosadbou pěti šesti vzrostlejších stromů a rozhodně chceme zachovat i část vzrostlých stromů," shrnul Josef Kotál s tím, že po osetí travou v květnu se  další práce zastaví, než tráva povyroste.

Dokončení a předání parku a hřiště veřejnosti plánuje občanské sdružení zhruba v srpnu.