Jiné je to ovšem u fyzických a právnických osob, ty si totiž za každý přinesený kilogram připlatí korunu a padesát haléřů. „Během otevíracího dne v zimě navštíví sběrný dvůr zhruba deset klientů. Jeden až dva další pak odloží odpad před vrata,“ říká starostka města Martina Pospíšilová se slovy, že v zimě je sběrný dvůr otevřen v úterý.