Zastupitelé proto na posledním zasedání projednávali hned několik smluv na pronájem či prodej v této lokalitě.


Většinou o prodej žádají ti, kteří již nemovitost či pozemek užívají delší dobu na základě nájemní smlouvy a nyní chtějí od města majetek odkoupit. To by příklad také objekt bývalé prádelny. jak uvedl vedoucí odboru hospodářského a bytového Martin kalous, objekt je ve špatném stavu. „Jsou poškozené podlahy a objekt vyžaduje zásadní rekonstrukci,“ zdůvodnil Kalous výši nabídnuté ceny 2,9 milionu korun, která je nižší, než město původně požadovalo na základě znaleckého posudku. Proto zastupitelé na nabídnutou cenu kývli a rozhodli uzavřít smlouvu, která bude po zaplacení celé částky zaručovat novému vlastníkovi řádnou kupní smlouvu a zapsání do katastru nemovitostí.


Druhý objekt, tentokrát se jednalo o bývalé důstojnické lázně, o který projevil zájem soukromý investor, slouží spolu s přilehlým pozemkem aktuálně jako paintballový areál. Nový zájemce chce objekt přebudovat na dům k individuálnímu bydlení. Nabídnutá cena 500 tisíc korun je oproti znaleckému posudku nižší o zhruba dvanáct tisíc korun. Pozemek okolo budovy má cenu zhruba 212 tisíc korun, ale dosud na něj není geometrický plán. Proto bylo zatím schváleno jen zveřejnění záměru nakládat s předmětnou nemovitostí