Před nedávnem totiž zastupitelé schválili nutné majetkoprávní vypořádání k pozemkům kolem řeky, kterých by se měla v budoucnu dotknout výstavba protipovodňových opatření. Podobně, jako je tomu u větších dopravních staveb typu kruhových křižovatek, kdy si na sebe přebírá vyřízení majetkoprávních otázek k dotčeným pozemkům místní samospráva, vyjednávalo o smlouvách na pozemky pro protipovodňová opatření i město Husinec. Podle místostarosty Petra Tesárka je to ku prospěchu urychlení a zjednodušení celé agendy přípravné fáze projektu. „Město snáze projedná s jednotlivými vlastníky majetkoprávní záležitosti k dotčeným pozemkům než Povodí Vltavy i z hlediska nutného zapracování do územního plánu. Proto jsme vzali tato jednání na sebe,“ vysvětlil Tesárek.


Protipovodňová opatření by měla v první řadě chránit životy, zdraví a majetek obyvatel a právnických osob v Husinci. Vzniknout by měla strategická studie, která podle Petra Tesárka vyjádří, zda náklady, které by byly potřeba vynaložit na protipovodňová opatření, budou odpovídat uchráněným hodnotám. „Vlastní protipovodňová opatření by měla zahrnovat více než jen ochranné zdi a suché poldry pro možnost rozlití vody v případě povodní a záplav. Všechny technické záležitosti ale budou součástí až vlastní projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Momentálně se zpracovává územní řízení, které vymezuje plochy určené pro jednotlivá protipovodňová opatření, ale do konkrétního technického řešení teď nemůžeme zabíhat. Někde budou vystavěny ochranné zdi, náspy, někde vzniknou suché poldry,“ doplnil Tesárek s tím, že až nabude územní rozhodnutí právní moci, zadá se zpracování prováděcího projektu. „To už ale bude na Povodí Vltavy,“ uzavřel.