A protože se některým z nich zdá, že podle města jsou si všichni rovni, někteří však rovnější, usilují o zrušení tohoto místního poplatku. Trnem v oku je jim přitom hotel Zlatá hvězda, z něhož podle nich nejdou do městské kasy poplatky tak, jak by jít měly.  „Dělají si mezi sebou naschvály a město zneužívají jako nástroj boje jednoho proti druhému," vnímá znovuobnovenou aktivitu za zrušení poplatků starosta Vimperku Bohumil Petrášek.

Podle referentky odboru školství a kultury Renaty Leškové, která má na starost právě agendu poplatku ze vstupného, není platná vyhláška dodržována ještě v jiném bodě. „Mohu říct, že v podstatě vyjma několika menších provozovatelů jednorázových akcí, velcí provozovatelé ve Vimperku porušují obecně platnou vyhlášku už jen tím, že pořádané kulturní akce ani nenahlásí. Přitom vyhláška jasně pořadateli ukládá povinnost akci pět dní před konáním nahlásit. A žádný z velkých provozovatelů to rok zpět neudělal," uvedla Renata Lešková.

Z porušení povinnosti by měla vyplývat sankce. Podle starosty Petráška to ale vyhláška neřeší. „Bohužel ve vyhlášce není stanovena sankce za to, že si pořadatel nesplní oznamovací povinnost," připustil starosta a souhlasí s ním i místostarostka Jaroslava Martanová. „Tak to je, vlastně za nenahlášení jim sankce neplyne a město je zpětně oslovuje a žádá po nich poplatky," dodala. Současně popírá, že by měli pořadatelé kulturních akcí pravdu v tom, že taková bezzubá vyhláška je vlastně bezpředmětná. „To není pravda. Tato vyhláška je stejná, jako v jiných městech. Je spousta dokonce zákonů, které obsahují ustanovení bez stanovených sankcí. Domnívám se, že by vyhláška o místních poplatcích měla mít takové znění, aby obsahovala jasné transparentní řešení. Musíme se domluvit s provozovateli, a buď najdeme shodu, nebo ne, ale musíme stanovit pravidla, která musí být dodržována," obhajuje platnou vyhlášku místostarostka. A také podle jejích slov se v otázce poplatků z kulturních akcí odráží spíše jistá rivalita dvou provozovatelů.

Podle všeho dochází ke spornému tvrzení. Zatímco ti provozovatelé kulturních akcí, kteří by rádi poplatky z kulturních akcí zrušili, tvrdí, že oni si povinnosti plní, ale provozovatel v hotelu Zlatá hvězda ne, a navíc mu jde město tak říkajíc na ruku tím, že právě zde pořádá své kulturní akce, i když má k dispozici zdarma vlastní kulturní středisko, podle místostarostky Jaroslavy Martanové to není pravda. „Měří se všem stejně a je to i na pracovnici odboru kultury a její komunikaci s provozovateli kulturních akcí, kdy je osloví a kdy oni odvedou poplatky. A je pravdou, že první, kdo změnil vstupné na servisní poplatky, byla diskotéka Calypso," podotkla místostarostka.

Prachatický deník se proto po jednání zastupitelů obrátil na vedení vimperské radnice, zda by neposkytlo jednoznačné výsledky výběru poplatků ze vstupného za uplynulé čtyři roky podle toho, kdo kulturní akce pořádal a kolik tedy na poplatcích ze vstupného odvedl.

Po původním ujištění, že by to neměl být problém, ale přece jen nastaly komplikace. Z radnice sice přehled vybraných poplatků po více než dvou týdnech dorazil, nicméně je obecný a nelze z něj tedy rozklíčovat, kolik který z pořadatelů kulturních akcí ze vstupného odevzdal. Důvodem prý není zákon na ochranu osobních údajů, ale jiný předpis. Tím je podle místostarostky Jaroslavy Martanové daňový řád. „Porušením povinnosti mlčenlivosti není zveřejnění zobecněných informací získaných při správě daní, z nichž nevyplývá, které osoby se týkají. Nelze tedy podávat informace, které povedou k přímému označení subjektu i výše jeho daňové povinnosti. Jinými slovy, město může zveřejnit, co do jeho kasy ze vstupného přišlo, ale nesmí říci, odkud," zdůraznila místostarostka.