Vimperští zastupitelé 
v pondělí definitivně rozhodli v souvislosti s chystanou výstavbou areálu vodních sportů neotevřít letní koupaliště už letos.
Spolu s tímto rozhodnutím schválili také způsob financování celé akce včetně úvěrové smlouvy a vyslechli si informace k přípravě projektové dokumentace. Důvodem uzavření letního koupaliště je vcelku nečekané přidělení dotace z regionálního operačního programu, která pomůže Vimperským s výstavbou první z pěti plánovaných etap budování areálu vodních sportů.
Odhadované náklady na první etapu činí třicet milionů korun, a i když velkou část kryje dotace, musí město vedle svého podílu najít prostředky, aby zaplatilo celou akci předem. Až po jejím dokončení a vyúčtování získá dotační peníze. Při rozhodování, zda letní koupaliště ještě letos nechat v provozu, nebo je uzavřít a začít s některými stavebními pracemi, zvážili 
i provozní náklady a úniky vody, kterým za současného technického stavu bazénů 
a rozvodů nelze zabránit. Za vodu uniklou do kanálů platilo město stovky tisíc korun. „Bez nutných úprav by se letos mohla ztráta letního koupaliště pohybovat kolem tři čtvrtě milionu korun," zdůraznil starosta Bohumil Petrášek