Důvodem této dočasné výluky v provozu kuchyně je zahájení rozsáhlé rekonstrukce, o kterou vedení Základní školy TGM na základě požadavků a připomínek hygieniků i na základě neuspokojivých výsledků různých revizí usilovalo již několik let.

Podle Aleny Szabové z vimperského odboru investic a údržby se po zajištění nezbytné projektové přípravy a stavebního povolení pro letošní rok podařilo v městském rozpočtu vyčlenit celkem 12 milionů korun. „Prioritně jsou určeny na pokrytí veškerých nákladů spojených s touto stavební akcí,“ poznamenala.

Předpokládané náklady jsou nyní zhruba jedenáct milionů korun. Zrekonstruovány budou prostory varny, jídelny i kuchyňského zázemí, do něhož bude v rámci rekonstrukce konečně zřízen samostatný vstup určený pro zajištění možnosti provádění zcela odděleného zásobování kuchyně.