Důvodem bylo podle starosty nedodržení projektu. „Stavba se dokončuje, nicméně před vlastním dokončením jsme zjistili, že některé práce nebyly provedeny v souladu s projektem,“ potvrdila starostka Volar Martina Pospíšilová. Konkrétně nebyla dodržena vzdálenost umístění tělesa semaforu od obrubníku a vozovky. „Ochranné prvky světelného zařízení tak zasahovaly do vozovky natolik, že by v případě průjezdu dvou kamionů mohlo dojít k jejich poškození. Kromě toho při příjezdu od Lenory zastiňovaly sloupy veřejného osvětlení bezpečný průhled na spodní světla. Řešili jsme to s dopravní policií i krajským úřadem a výsledkem je, že se osvětlení přechodu ze samostatného stožáru umístilo na těleso semaforů. Totéž se týká dopravního značení a vlastní semafor se posunul do chodníku dále od komunikace,“ upřesnila starostka.

Původní stožár veřejného osvětlení zatím zůstane na místě. „V letošním roce ho odstraňovat nebudeme, ale rozhodně ho vypneme. Osvětlení přechodu bude dostatečné. Sloup veřejného osvětlení využijeme jinde,“ doplnila Pospíšilová.

V souvislosti s výše zmíněným se nabízí jasná otázka, jak je možné, že nebyl dodržen projekt, kolik stojí vícepráce a kdo je zaplatí? „V tuto chvíli nedokáži říct, zda je to chyba projektanta, stavebního dozoru nebo dodavatelské firmy. Projekt řešil vzdálenost semaforu od obrubníků, ale stejně tak i veřejné osvětlení před semaforem. Nyní se projekt upravil tak, aby zmizely sloupy pro osvětlení přechodu a to bude umístěno na těleso semaforu. Stejně tak se upraví dopravní značení, které bylo na sloupech mimo chodník. Jinak náklady na vícepráce s přeložením světelného zařízení odpovídající projektu jdou za dodavatelskou firmou. To je již hotovo. Další náklady na sloup veřejného osvětlení budou minimální, takže rozpočet na stavbu nebude překročen,“ ubezpečila starostka.