„Voda, kterou odebíráme z Borských studní a Římova, se v některých částech vodovodu mísí a způsobuje zakalení. Obě vody jsou samozřejmě zdravotně nezávadné, i tak je to ale problém, který netrápí jen nás. Mnoho stížností se objevuje i od místních,“ popsal situaci starosta Petrášek s tím, že rada přišla s návrhem omezit přísun vody z Borských studní. Dnes se odběry obou vod pohybují zhruba ve stejném poměru. Podle návrhu by se odběr razantně změnil, z Římova by přitékalo až devadesát procent vody. Borské studně by tak zásobovaly jen malou část Netolic.
To se ale nelíbilo některým zastupitelům, protože do Borských studní se už peníze investovaly s předpokladem, že se ušetří náklady spojené právě s odběrem vody. „Pokud bychom přistoupili na jinou variantu a upřednostnili Borské studně, investice by se pohybovala už v řádech milionu. Návrh, se kterým jsme tak přišli, je dnes levnějším a určitě i nejrychlejším řešením,“ zdůvodnil Petrášek. Stejný názor prezentoval i zástupce Čevaku, který všem přísedícím vysvětlil důvody, proč postupovat touto cestou. I tak ale neoblomnost zastupitelů nepovolila. Otázky, jak se změna promítne do ceny vodného, nebo proč tak razantně omezit Borské studně, nebyly výjimkou. Po více než hodinové debatě zastupitelstvo dohodlo realizaci opatření na Borských studních s podmínkou, že všechny nejasnosti, ale třeba i jiné možnosti realizace s cenovou kalkulací budou ještě předloženy. S opatřením, které vyjde zhruba na dvě stě padesát tisíc korun, se počítalo. Peníze tak půjdou z letošního rozpočtu.