Původní částka, kterou rada města odsouhlasila ve směrnici stanovující postup zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení na sklonku roku 2008, byla padesát tisíc korun. „S výší této částky rozhodně nemám problém, přijde mi, vzhledem k velikosti našeho města, logická,“ uvedla zastupitelka Lucie Reidingerová. Podle starosty města Vladimíra Peška zazněla na pracovním jednání výše této částky ze strany samotných zastupitelů. I tak musí ale investici předcházet usnesení zastupitelstva, či rady města, případně plněním úkolu uloženého starostou města a musí být kryta schváleným rozpočtem města.

V nedaleké obci Malovice mohou z volné ruky zadat zakázku do výše jednoho sta tisíc korun. „Jedná se ale o zakázky na stavební práce, kdy musí být proveden průzkum trhu. U služeb je částka třicet tisíc korun,“ vysvětlil starosta obce Václav Pasák se slovy, že se jedná o částky bez daně z přidané hodnoty.

V Prachaticích se pak jedná o částku čtyřiceti tisíc korun. Podle prachatické směrnice totiž u zakázky s předpokládanou hodnotou do čtyřiceti tisíc korun bez daně z přidané hodnoty nemusí být nabídka učiněna písemně, není nutné pořízení písemného záznamu, ale je nutné dodržet zásady vyváženého výběru dodavatelů. „Příslušný zadavatel zjistí cenu obvyklou v místě plnění, přičemž je povinen vycházet z informací o trhu a z dosavadních zkušeností. Při dodržení těchto zásad je možno zadat zakázku přímo jednomu dodavateli,“ citoval z vyhlášky tajemník prachatického městského úřadu Karel Pašek se slovy, že místní směrnicí je postup města upraven mnohem přísněji než vyžaduje zákon

Ve Volarech je podle slov tajemníka městského úřadu Františka Pokorného částka, kdy může být veřejná zakázka bez výběrového řízení a záznamu, do padesáti tisíc bez daně z přidané hodnoty.